• Administrativa Vídeňská, Brno

  Administrativa Vídeňská, Brno

  1 /
 • Administrativa Vídeňská, Brno

  Administrativa Vídeňská, Brno

  1 /
 • Administrativa Vídeňská, Brno

  Administrativa Vídeňská, Brno

  1 /
 • Administrativa Vídeňská, Brno

  Administrativa Vídeňská, Brno

  1 /
 • Administrativa Vídeňská, Brno

  Administrativa Vídeňská, Brno

  1 /
 • Administrativa Vídeňská, Brno

  Administrativa Vídeňská, Brno

  1 /
 • Administrativa Vídeňská, Brno

  Administrativa Vídeňská, Brno

  1 /
 • Administrativa Vídeňská, Brno

  Administrativa Vídeňská, Brno

  1 /
 • Administrativa Vídeňská, Brno

  Administrativa Vídeňská, Brno

  1 /

Administrativa Vídeňská, Brno

Vídeňská 63, Brno-Štýřice
2000 – 2009

spoluautor: Petr Hrůša
team: Mirka Blechová, Viktor Kvita, Lenka Musilová, Petr Pelčák, Luděk Rohovský, Petr Uhrín
investor: Moravská Stavební – Invest, a.s.
foto: Filip Šlapal

Místo stavby se nachází na jedné z nejvýznamnějších brněnských radiál – Vídeňské ulici. Její zástavba je charakterizována změtí funkčních stavebních typů budov různé kvality a provedení.
Navržený objekt respektuje uliční čáru sousední nárožní administrativní budovy z 60. let a odstupem od komunikace vytváří dostatečně komfortní veřejný prostor. Navržená čtveřice stromů uvozuje hlavní vstup do budovy a posiluje charakter městské třídy. Také výškově stavba nepřekračuje hladinu ustoupeného podlaží souseda. Jednoduchý kubický objem, lapidární a srozumitelně artikulovaná forma objektu a materiálové provedení jeho fasád (lícové cihly, dřevěné okenní rámy, pískovcový obklad a velkoformátové hliníkové výkladce parteru) posilují městskost domu.
Vlastní průčelí je tvořeno neutrální mříží, tedy rastrem výrazně obdélníkových dřevěných chicagských oken v cihelné fasádě. Její tektonický detail tvoří pásy svisle zděných cihel obíhajících celou budovu ve výšce nadpraží oken každého patra. Sendvičová fasáda umožnila zvýraznit plasticitu motivu mříže tím, že okna jsou zasunuta do hloubky 25 cm za její líc. Cihly tak kryjí také závěsy vnějších textilních rolet. Referencí pro použití cihelné fasády byla budova městské celnice z konce 19. století na protější straně ulice. A také skleněná fasáda sousední administrativy, jejíž zelený odstín je komplementární barvou k červeni cihel, které svým drobným měřítkem a strukturou svého povrchu i motivem plné, těžké hmoty vytváří doplněk svého skleněného souseda.
V českém prostředí zajímavostí je chlazení stavby technologií chlazeného betonového jádra. Je to způsob vstřícný člověku i životnímu prostředí. Další výhodou této technologie je skutečnost, že kancelářské plochy nejsou vybaveny podhledy. Všechny viditelné povrchy stavby tak jsou skutečnými dělícími a nosnými konstrukcemi a nikoliv pouze bandážemi kryjícími různé meziprostory pro vzduchotechnické rozvody a zařízení.