• Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno

  Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno

  1 /
 • Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno

  Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno

  1 /
 • Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno

  Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno

  1 /
 • Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno

  Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno

  1 /
 • Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno

  Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno

  1 /
 • Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno

  Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno

  1 /
 • Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno

  Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno

  1 /
 • Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno

  Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno

  1 /
 • Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno

  Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno

  1 /
 • Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno

  Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno

  1 /
 • Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno

  Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno

  1 /
 • Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno

  Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno

  1 /
 • Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno

  Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno

  1 /
 • Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno

  Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno

  1 /
 • Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno

  Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno

  1 /
 • Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno

  Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno

  1 /

Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno

Botanická 68a, Brno-Královo Pole
2009 – 2014

team:  Rastislav Balog, Miroslava Blechová, Pavel Dvořák, Kateřina Eiermannová, Šárka Justová, Viktor Kvita, Lenka Musilová, Petr Pelčák, Petr Uhrín (vedoucí projektu), David Vahala (vedoucí projektu), Zbyněk Zavřel
výtvarná díla: socha / akad. soch. Karel Nepraš,
nerealizovaný model / akad. soch. J. V. Novák
investor: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky
model: Vladimír Jeník
foto: Filip Šlapal
foto modelu: David Židlický

Naší intervencí vyvolanou potřebou nových prostorů jsme opět chtěli vytvořit místo v topografii města a současně místo pro život fakulty. Její budova z 80. let byla postavena pro jiné účely a současně nepřinesla správnou reakci na problémy svého umístění: chybělo jí vstupní průčelí – k ulici směřovala štíty dvou příčných křídel, rezignovala na vytvoření nároží na křižovatce a stejně tak na urbanistickou artikulaci posunu uliční fronty v místě stavby i na vytvoření veřejného prostoru mezi ní a ulicí. Chtěli jsme tyto chyby napravit a současně vytvořit prostory odpovídající univerzitnímu prostředí. Škola měla získat jádro v atriu s dřevěnými komunikačními pavlačemi a skleněným stropem. Oba stávající příčné trakty jsme propojili do formy kvadratury. Z jejího půdorysného tvaru vystupuje vyšší objem, ve kterém jsou umístěna pracoviště IT společností. Toto předstupující křídlo vytváří akcent nároží, vymezuje veřejný parkový prostor vstupu a formálně řeší ustoupení uliční fronty. Plášť původní stavby má velmi špatné tepelněizolační vlastnosti. Proto jsme ponechaná křídla „zabalili“ do skla. Hlavním tématem nového průčelí je tektonika a plasticita dosažená různým způsobem zdění jediného formátu cihly. Její kontrastní odstín ke keramickým obkladovým páskům původní stavby vytváří jasnou diferenciaci nové a staré části. Černá barva cihel odkazuje k černým IT krabičkám. Protože projekt opět získal jen zlomek předpokládaných dotací, byla realizována pouze jeho čtvrtina, tedy novostavba uličního křídla.