• Archeologická základna Mikulčice

  Archeologická základna Mikulčice

  1 /
 • Archeologická základna Mikulčice

  Archeologická základna Mikulčice

  1 /
 • Archeologická základna Mikulčice

  Archeologická základna Mikulčice

  1 /
 • Archeologická základna Mikulčice

  Archeologická základna Mikulčice

  1 /
 • Archeologická základna Mikulčice

  Archeologická základna Mikulčice

  1 /
 • Archeologická základna Mikulčice

  Archeologická základna Mikulčice

  1 /
 • Archeologická základna Mikulčice

  Archeologická základna Mikulčice

  1 /
 • Archeologická základna Mikulčice

  Archeologická základna Mikulčice

  1 /
 • Archeologická základna Mikulčice

  Archeologická základna Mikulčice

  1 /
 • Archeologická základna Mikulčice

  Archeologická základna Mikulčice

  1 /
 • Archeologická základna Mikulčice

  Archeologická základna Mikulčice

  1 /
 • Archeologická základna Mikulčice

  Archeologická základna Mikulčice

  1 /
 • Archeologická základna Mikulčice

  Archeologická základna Mikulčice

  1 /
 • Archeologická základna Mikulčice

  Archeologická základna Mikulčice

  1 /
 • Archeologická základna Mikulčice

  Archeologická základna Mikulčice

  1 /

Archeologická základna Mikulčice

Mikulčice, lokalita Trapíkov
2010 – 2013

team: Miroslava Blechová, Jakub Kovářík, Viktor Kvita, Petr Pelčák, Alena Superatová, Marcela Uřídilová (vedoucí projektu)
výtvarné dílo: grafické lišty / akad. malíř Jaroslav Blažek
investor: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i.
ocenění: 2017 nominace na Českou cenu za architekturu
2015 nominace na Evropskou cenu za architekturu – Mies van der Rohe Award
2015 nominace na Piranesi Award
2015 Grand Prix Obce architektů, čestné uznání v kategorii novostaveb – Archeologická základna, Mikulčice
2013 Čestné uznání, Stavba roku Zlínského kraje, kategorie Stavby realizované mimo území Zlínského kraje
foto: Filip Šlapal
foto modelu: David Židlický

Aby stavba v krajině obstála, má velké měřítko vytvořené kompaktním, abstraktním tělem, které postrádá charakteristické prvky domů, jako jsou dveře, okna či střecha. Do krajiny je zapojena svým tvarováním: výřezem vstupního čestného dvora se otevírá průzorem mezi stromy k louce, na níž se nachází velkomoravské hradiště. S krajinou, ale také s dávným světem Velké Moravy, jí pojí tradiční materialita – kletovaná omítka a dřevo rizalitů. Jejich vysunutá tělesa i dynamická figura shedových střech reflektují pozici stavby vystupující z hradby lužního lesa do otevřených polí. Ve hmotě budovy je „vyřezáno“ vnitřní atrium a vstupní nádvoří. Tyto výřezy ji člení do tří křídel. Podobně, jako se čtvrti města setkávají na hlavním náměstí, stýkají se jednotlivá křídla budovy v jejím „veřejném prostoru“, ve vstupní hale, která rovněž slouží jako konferenční sál. Tak, jako jednotlivé městské čtvrti mají svůj charakter, mají ho rozdílným uspořádáním a orientací ke světovým stranám a výhledům také jednotlivá křídla. Každé z nich má totiž jinou funkci a jejich rozdílné atmosféry usnadňují permanentní užívání budova pro bydlení i práci. Podobně jako křídla stavby jsou naprosto rozdílná také její podlaží. Lidé užívají přízemí, zatímco patro je určeno věcem. Depozitáře tepelně izolují přízemí určené k pobytu zaměstnanců.