• Městský blok TRINITY, Brno

  Městský blok TRINITY, Brno

  1 /
 • Městský blok TRINITY, Brno

  Městský blok TRINITY, Brno

  1 /
 • Městský blok TRINITY, Brno

  Městský blok TRINITY, Brno

  1 /
 • Městský blok TRINITY, Brno

  Městský blok TRINITY, Brno

  1 /
 • Městský blok TRINITY, Brno

  Městský blok TRINITY, Brno

  1 /
 • Městský blok TRINITY, Brno

  Městský blok TRINITY, Brno

  1 /
 • Městský blok TRINITY, Brno

  Městský blok TRINITY, Brno

  1 /
 • Městský blok TRINITY, Brno

  Městský blok TRINITY, Brno

  1 /
 • Městský blok TRINITY, Brno

  Městský blok TRINITY, Brno

  1 /
 • Městský blok TRINITY, Brno

  Městský blok TRINITY, Brno

  1 /

Městský blok TRINITY, Brno

Úzká, Trnitá, Hamburská, Brno-střed
2005 – 2009

spoluautoři: Petr Hrůša, Tomáš Rusín, Ivan Wahla
investor: Dominikánská, s.r.o.
model: Vladimír Jeník
foto: Filip Šlapal

Trojúhelníková parcela stavby je rozdělena na tři samostatně zaknihované, avšak konstrukčně, provozně a technologicky – například společnou podzemní garáží – provázané budovy. Dlouhý obvod bloku je rytmizován rastrem fasády, který umožňuje zcela flexibilní dělení administrativních pracovišť v dnes zavedeném modulu 1,35 m. A dále také příjemné interiérové prostředí, dané jeho francouzskými otvíravými okny s nízkým parapetem kryjícím radiátory. Ta sahají až k železobetonovému stropu chladícímu budovu. Poprvé u nás v takovém rozsahu je zde totiž použita technologie chlazeného betonového jádra, která je nejenom energeticky nejvíce šetrná, ale současně přátelská k lidskému organizmu. Také umožňuje postavit administrativní budovu, v níž je každá plocha skutečnou nosnou či dělící konstrukcí a nikoliv sádrokartonovým obkladem kryjícím instalační meziprostory.
Onen rastr fasád však není aplikován mechanicky, nýbrž artikulován tektonickým motivem odlehčování či naopak přitěžování jednotlivých podlaží. Každá ze tří budov bloku má tedy vlastní tektonické téma, vlastní variaci průčelí, kterými se vzájemně odlišují.
Výrazná plasticita společná všem třem variacím fasády je podpořená materiálovým motivem spolupůsobení tvrdosti pískovcových obkladů šambrán otvorů i soklu a hloubky textury kletované minerální omítky. Rytmus, plasticita, jemná monochromatičnost a kvalitní přírodní materiály zdůrazňující chuť a tělesnost stavby jsou základními kameny estetiky těchto tří domů tvořících jeden městský palác.