• Obytný soubor Panorama I., Brno

  Obytný soubor Panorama I., Brno

  1 /
 • Obytný soubor Panorama I., Brno

  Obytný soubor Panorama I., Brno

  1 /
 • Obytný soubor Panorama I., Brno

  Obytný soubor Panorama I., Brno

  1 /
 • Obytný soubor Panorama I., Brno

  Obytný soubor Panorama I., Brno

  1 /
 • Obytný soubor Panorama I., Brno

  Obytný soubor Panorama I., Brno

  1 /
 • Obytný soubor Panorama I., Brno

  Obytný soubor Panorama I., Brno

  1 /
 • Obytný soubor Panorama I., Brno

  Obytný soubor Panorama I., Brno

  1 /
 • Obytný soubor Panorama I., Brno

  Obytný soubor Panorama I., Brno

  1 /
 • Obytný soubor Panorama I., Brno

  Obytný soubor Panorama I., Brno

  1 /
 • Obytný soubor Panorama I., Brno

  Obytný soubor Panorama I., Brno

  1 /

Obytný soubor Panorama I., Brno

Nad Dědinou, Brno-Bystrc
2008 – 2014

team: Rastislav Balog, Šárka Macháčková, Lenka Musilová, Petr Pelčák, Luděk Rohovský
investor: Moravská stavební – INVEST, a.s.
foto: Filip Šlapal

Území obytného souboru je svažité k severu. Jsou z něj krásné panoramatické výhledy na kotlinu Kníničské přehrady. Fronty obou ve vrstevnicích navržených ulic tvoří skupinu pěti řadových obytných domů. Podlažnost každého bloku s plochou střechou jsou dvě patra celá a třetí částečné. Část jeho plochy tvoří k bytu náležející střešní zahrada. Toto řešení přináší výraznou výškovou plasticitu ve formě zubořezu, která dává zástavbě vhodné menší měřítko a živost. Při dálkových pohledech proti svahu od přehrady tak zástavba netvoří jednotvárné podélné hmoty. Výšková plasticita je doplněna plasticitou fasád. Ty jsou výrazně modelovány systémem obytných lodžií v šachovnicovém rastru, který vytváří spolu se zubořezem siluety výrazný architektonický motiv a současně drobnější měřítko posilující rezidenční charakter objektů. Na jejich fasádách je užit jediný formát francouzského okna. Nevelká výška staveb, jejich přímo osvětlené jednoramenné schodiště, nabídka venkovních obytných teras a lodžií, či výrazná plasticita stavby jsou prostředky, které směřují k vytvoření kvalitního bydlení na rozhraní města a příměstské krajiny.