• Obytný soubor Panorama II., Brno

  Obytný soubor Panorama II., Brno

  1 /
 • Obytný soubor Panorama II., Brno

  Obytný soubor Panorama II., Brno

  1 /
 • Obytný soubor Panorama II., Brno

  Obytný soubor Panorama II., Brno

  1 /
 • Obytný soubor Panorama II., Brno

  Obytný soubor Panorama II., Brno

  1 /
 • Obytný soubor Panorama II., Brno

  Obytný soubor Panorama II., Brno

  1 /
 • Obytný soubor Panorama II., Brno

  Obytný soubor Panorama II., Brno

  1 /
 • Obytný soubor Panorama II., Brno

  Obytný soubor Panorama II., Brno

  1 /
 • Obytný soubor Panorama II., Brno

  Obytný soubor Panorama II., Brno

  1 /
 • Obytný soubor Panorama II., Brno

  Obytný soubor Panorama II., Brno

  1 /
 • Obytný soubor Panorama II., Brno

  Obytný soubor Panorama II., Brno

  1 /
 • Obytný soubor Panorama II., Brno

  Obytný soubor Panorama II., Brno

  1 /
 • Obytný soubor Panorama II., Brno

  Obytný soubor Panorama II., Brno

  1 /
 • Obytný soubor Panorama II., Brno

  Obytný soubor Panorama II., Brno

  1 /
 • Obytný soubor Panorama II., Brno

  Obytný soubor Panorama II., Brno

  1 /
 • Obytný soubor Panorama II., Brno

  Obytný soubor Panorama II., Brno

  1 /
 • Obytný soubor Panorama II., Brno

  Obytný soubor Panorama II., Brno

  1 /
 • Obytný soubor Panorama II., Brno

  Obytný soubor Panorama II., Brno

  1 /
 • Obytný soubor Panorama II., Brno

  Obytný soubor Panorama II., Brno

  1 /
 • Obytný soubor Panorama II., Brno

  Obytný soubor Panorama II., Brno

  1 /
 • Obytný soubor Panorama II., Brno

  Obytný soubor Panorama II., Brno

  1 /
 • Obytný soubor Panorama II., Brno

  Obytný soubor Panorama II., Brno

  1 /
 • Obytný soubor Panorama II., Brno

  Obytný soubor Panorama II., Brno

  1 /
 • Obytný soubor Panorama II., Brno

  Obytný soubor Panorama II., Brno

  1 /
 • Obytný soubor Panorama II., Brno

  Obytný soubor Panorama II., Brno

  1 /

Obytný soubor Panorama II. etapa, Brno

Nad Přehradou, Brno-Bystrc
2010 – 2017

team: Linda Audyová, Rastislav Balog, Miroslava Blechová, Kateřina Eiermannová, Martin Jireš, Šárka Justová (vedoucí projektu), Viktor Kvita, Petr Pelčák, Alena Superatová, Petr Uhrín
investor:  Moravská stavební – INVEST, a.s., M.S. Panorama, s.r.o.
foto:  Filip Šlapal, David Židlický

Druhá etapa výstavby obytného souboru Panorama obsahuje 212 bytů ve čtyřech obytných blocích, 61 řadových rodinných domů a objekt mateřské školy. Obytné a rodinné domy tvoří fronty čtyř ulic vedených po vrstevnicích k severu, a tedy k přehradě klesajícího svahu. Struktura zástavby graduje od paty svahu na severovýchodě po jeho hřeben na jihozápadě, přičemž je tvořena nad sebou ve svahu položenými horizontálami uličních front. A to od spodních domů rodinných přes bytové až k výškovým panelovým z 80. let na vrcholu svahu. Osamocená a přírodní horizonty přehrady ničící skupina bodových paneláků necitlivě umístěná na vrcholu kopce je takto zapojena do zástavby svahu.
Na rozdíl od první etapy výstavby nechtěl developer u obytných domů loggie a francouzská okna. Protáhlé bloky jsou tedy vodorovně členěny pásy oken a parapetů. Tato výrazná horizontalita interpretuje stoupající terén svahu. Zubořez vrchního patra obytných bloků a nepravidelně vysunuté konzoly balkonů výrazně člení jejich hmotu. Stíny zdůrazňují trojrozměrnost a plasticitu zástavby svahu. Brání tak „slití“ jejího vjemu do jednotvárné hmoty a zdůrazňují morfologii místa.
Vstupní fasády domovních bloků jsou traktovány vertikálami schodišťových jader do jednotlivých sekcí. Každá z nich má rozdílnou barevnost interiérových zámečnických prvků. Podobně mají rodinné domy vlastní barvu vstupních dveří. Tak jsou odlišeny jednotlivé domy v lapidární geometrické skladbě obytného souboru. Jeho „centrum“ vytváří malá piazzeta se symetrickým motivem dvojice půlválcových ukončení parteru protějších domovních bloků, ve které je umístěna občanská vybavenost. Komunikace jsou navrženy s ohledem na minimalizaci zpevněných ploch bránících vsaku srážkových vod a tvoří křivku – „hadovku“ stoupající (klesající) po svahu. Nejkratší pěší spojení s břehem přehrady umožňuje chodník vedený po spádnici, který spojuje nejvýše a nejníže položenou část obytného souboru a dělí ho na část zastavěnou bytovými domy na východě a rodinnými domy na západě. Ty svým drobnějším měřítkem vytváří přechod do příměstské krajiny s chatovými osadami nad přehradou.