• Obytný soubor pod Palackého vrchem, Brno

  Obytný soubor pod Palackého vrchem, Brno

  1 /
 • Obytný soubor pod Palackého vrchem, Brno

  Obytný soubor pod Palackého vrchem, Brno

  1 /
 • Obytný soubor pod Palackého vrchem, Brno

  Obytný soubor pod Palackého vrchem, Brno

  1 /
 • Obytný soubor pod Palackého vrchem, Brno

  Obytný soubor pod Palackého vrchem, Brno

  1 /
 • Obytný soubor pod Palackého vrchem, Brno

  Obytný soubor pod Palackého vrchem, Brno

  1 /
 • Obytný soubor pod Palackého vrchem, Brno

  Obytný soubor pod Palackého vrchem, Brno

  1 /
 • Obytný soubor pod Palackého vrchem, Brno

  Obytný soubor pod Palackého vrchem, Brno

  1 /
 • Obytný soubor pod Palackého vrchem, Brno

  Obytný soubor pod Palackého vrchem, Brno

  1 /
 • Obytný soubor pod Palackého vrchem, Brno

  Obytný soubor pod Palackého vrchem, Brno

  1 /
 • Obytný soubor pod Palackého vrchem, Brno

  Obytný soubor pod Palackého vrchem, Brno

  1 /
 • Obytný soubor pod Palackého vrchem, Brno

  Obytný soubor pod Palackého vrchem, Brno

  1 /
 • Obytný soubor pod Palackého vrchem, Brno

  Obytný soubor pod Palackého vrchem, Brno

  1 /

Obytný soubor pod Palackého vrchem, Brno

Bochořákova, Brno-Žabovřesky
2008 – 2010

team: Rastislav Balog, Miroslava Blechová, Šárka Justová, Michaela Kasková, Jakub Kovářík, Petr Pelčák, Petr Uhrín, Zbyněk Zavřel
investor: IMOS development, a.s.
foto: Filip Šlapal

Na počátku studené války v lesnatém svahu za městem postavený areál správy dálkových kabelů později mnohokráte měnil účel a byl přestavován. Také město postupně dorostlo do jeho sousedství. Pro nového majitele jsme nejprve vypracovali projekt rekonverze tří největších objektů různých funkcí na malou obytnou skupinu. Ten však před zahájením stavby zjistil, že další využití jejich různorodé stavební substance je ekonomicky neúnosné. Ve velmi krátkém čase jsme tedy zpracovali nový návrh vycházející z původních objemů staveb. Tato neobvyklá situace nám otevřela příležitost navrhnout obytný soubor nesložený z opakovaných objektů. Tři odlišné novostavby nabídly použití různých, dle objektů diferencovaných typologických forem bydlení. Jednostranně orientovaný rodinný dům na samé hranici pozemku modifikuje atriový typ, aby si zajistil intimitu. Nižší z obou bytových objektů obohacuje tuto typologickou kategorii o prvky rodinného domu, jakými jsou volná dispozice přes celou hloubku stavby, samostatné vstupy do bytů přímo z „ulice“, velké obytné loggie a celostěnové prosklení. Vyšší objekt s podzemním parkingem je variací malého nájemního domu. Jeho půdorys tvaru U kombinuje klasické „chodbové“ byty, jež mají přímo prosvětlenou vstupní halu, s byty volnější dispozice, které jsou umístěné podél celoproskleného průčelí ve střední části stavby. Její pevné fasády jsou navrženy s jediným opakujícím se typem francouzského okna. V návrhu jsme usilovali o propojení vnitřních a vnějších obytných ploch bytů, o jejich dostatečné soukromí i diferenciaci a také o dobré přirozené osvětlení všech místností. To určilo formu schodiště vyššího domu, jehož spodní obytné podlaží je zaříznuté do svahu a tedy ze severu neosvětlené. Neobvyklý průběh projekční přípravy nám umožnil dát každé ze staveb charakteristický výraz a motiv, které jsme chtěli esteticky a kompozičně užít tak, aby společně vytvořily celek obytné skupiny.