• Metropolitní blok Trnitá, Brno

  Metropolitní blok Trnitá, Brno

  1 /
 • Metropolitní blok Trnitá, Brno

  Metropolitní blok Trnitá, Brno

  1 /
 • Metropolitní blok Trnitá, Brno

  Metropolitní blok Trnitá, Brno

  1 /
 • Metropolitní blok Trnitá, Brno

  Metropolitní blok Trnitá, Brno

  1 /
 • Metropolitní blok Trnitá, Brno

  Metropolitní blok Trnitá, Brno

  1 /
 • Metropolitní blok Trnitá, Brno

  Metropolitní blok Trnitá, Brno

  1 /
 • Metropolitní blok Trnitá, Brno

  Metropolitní blok Trnitá, Brno

  1 /
 • Metropolitní blok Trnitá, Brno

  Metropolitní blok Trnitá, Brno

  1 /
 • Metropolitní blok Trnitá, Brno

  Metropolitní blok Trnitá, Brno

  1 /
 • Metropolitní blok Trnitá, Brno

  Metropolitní blok Trnitá, Brno

  1 /
 • Metropolitní blok Trnitá, Brno

  Metropolitní blok Trnitá, Brno

  1 /
 • Metropolitní blok Trnitá, Brno

  Metropolitní blok Trnitá, Brno

  1 /

Metropolitní blok Trnitá, Brno
2013 – 2021

team: Pavel Dvořák, Šárka Justová, Šárka Králiková Mecnerová, Petr Pelčák, David Vahala
model: Vladimír Jeník
foto modelu: Filip Šlapal
investor: Moravská stavební – INVEST, a.s.
vizualizace: Spiritpixel

Novostavba bloku vytváří městské prostředí v rozvojovém území centra. Klade si za cíl podpořit jeho metropolitní charakter. Pokračuje v urbanizaci území započaté před první světovou válkou. Navazuje na oba štíty přes sto let osamoceně stojící budovy základní školy, dnes sídla MÚ Šlapanice. Má multifunkční náplň. Skládá se ze dvou administrativních budov v ulici Trnitá a šesti obytných budov ve zbývajících dvou uličních křídlech. Všechny mají obchodní parter. Ve vnitrobloku je parkoviště kryté střešní obytnou zahradou. Výškově stavby navazují na sousední objekty – bývalou školu a protější palác Trinity. Proti němu, na rohu ulic Trnitá a Bratří Eislerů (pracovní název), je umístěna nárožní věž, která spolu s protější věží Trinity vytváří motiv brány do města. Význam nároží spoluvytvářejícím piazzettu před vstupem do Galerie Vaňkovka zvýrazňuje také přízemní kolonáda. Městotvorně důležitým prvkem návrhu je zastavění jihozápadní části bloku nad nedávno zbudovanou přízemní, soliterně stojící elektrorozvodnu E.on, kterou navržená zástava začleňuje do uliční fronty. Vzniká tak uzavřený městský blok bez proluk a slepých štítů.
Každá z administrativních budov má odlišnou uliční fasádu. Společná jim je plasticita, vertikální traktování a svislá proporce oken a meziokenních pilířů. Bytové domy mají rozdílný charakter fasád. Namísto přesného rytmu pláště kancelářských budov je zde použit živý rytmus zdánlivě nepravidelně rozmístěných oken a loggií. Severní fasáda je rytmizována vertikálami arkýřů, západní balkóny. Bytové domy tak získávají drobnější „obytné“ měřítko s tradiční, vertikální proporcí oken. Uliční plášť má tvrdý povrch z cihel resp. sklocementových prostorových prefabrikátů.