• Střední škola keramická a sklářská, Karlovy Vary

  Střední škola keramická a sklářská, Karlovy Vary

  1 /
 • Střední škola keramická a sklářská, Karlovy Vary

  Střední škola keramická a sklářská, Karlovy Vary

  1 /
 • Střední škola keramická a sklářská, Karlovy Vary

  Střední škola keramická a sklářská, Karlovy Vary

  1 /
 • Střední škola keramická a sklářská, Karlovy Vary

  Střední škola keramická a sklářská, Karlovy Vary

  1 /
 • Střední škola keramická a sklářská, Karlovy Vary

  Střední škola keramická a sklářská, Karlovy Vary

  1 /
 • Střední škola keramická a sklářská, Karlovy Vary

  Střední škola keramická a sklářská, Karlovy Vary

  1 /
 • Střední škola keramická a sklářská, Karlovy Vary

  Střední škola keramická a sklářská, Karlovy Vary

  1 /
 • Střední škola keramická a sklářská, Karlovy Vary

  Střední škola keramická a sklářská, Karlovy Vary

  1 /
 • Střední škola keramická a sklářská, Karlovy Vary

  Střední škola keramická a sklářská, Karlovy Vary

  1 /
 • Střední škola keramická a sklářská, Karlovy Vary

  Střední škola keramická a sklářská, Karlovy Vary

  1 /
 • Střední škola keramická a sklářská, Karlovy Vary

  Střední škola keramická a sklářská, Karlovy Vary

  1 /
 • Střední škola keramická a sklářská, Karlovy Vary

  Střední škola keramická a sklářská, Karlovy Vary

  1 /

Střední škola keramická a sklářská, Karlovy Vary
2020

 

team: Marek Jedlinský, Matěj Kulhavý, Petra Lálová, Petr Pelčák, Kateřina Průchová, David Vahala, Eva Wagnerová
investor:  Karlovarský kraj
vizualizace:  Dousek – Záborský

Přesto, že areál školy je v půdorysném rozvrhu bez velkých změn, je jeho městotvorný charakter změněn podstatně. Tvarově výraznou nástavbou severního, půdorysně předstupujícího křídla přístavby, získává západní fronta náměstí tvořená školou dosud chybějící severní nároží a tedy ukončení. Vymezením oběma hmotnými a tvarově výraznými nárožími se ze stavby a její pozdější přístavby stává celek, byť složený ze dvou částí. Ty totiž spolu nyní vytváří místo nahodilého sousedství kompozici. Vzniká tak průčelí, které je otevřené do náměstí. A to nejenom výrazným motivem vstupu, nýbrž také uvolněním dispozice přízemí, kde jsou umístěny velké „veřejné“ provozy školy (vstupní hala, galerie, auditorium/aula, kavárna, jídelna/menza) v jednom otevřeném, plynoucím prostoru  děleném pouze skleněnými stěnami. Celé přízemí je vizuálně propojeno s náměstím velkoformátovými otvory bez parapetů, takže objekt je napříč „průhledný“, z chodníku ho lze prohlédnout do dvora-zahrady. Veřejné aktivity školy (výstavy, přednášky) se tak stávají součástí života města, neboť návrh vytváří z jejich „školních“ prostorů  městské jeviště a škola se tím stává svého druhu komunitním centrem. Vizuálně exponovaný interiér přízemí tak rovněž plní funkci „výkladní skříně“ školy, neboť v něm se konající dění (výstavy, přednášky) může být vnímáno jako projekce veřejnosti. Propojení školy a města posiluje rovněž situace vstupu, navrženého jako široké plato vybíhající k hraně chodníku na niveletě přízemí, tedy jako jakási „městská terasa“ či  piazzetta vysunutá v šíři vstupní haly z tělesa školy, která je od plochy náměstí oddělena poprsníkem – výtvarně pojednanou plochou keramického obkladu vytvořeného pedagogy a studenty školy, tedy její vizitkou i uměleckým dílem.

Plnohodnotné dvorní křídlo na místě zbourané tělocvičny a jejího zázemí prostorově rozděluje venkovní plochu areálu na vnitřní dvůr – pobytovou zahradu a podél ulice Požární situované sportoviště. Zahrada má na západní hraně umístěno parkování pedagogů vizuálně kryté modelací terénu, čím vzniká -amfiteátr nabízející opět různé využití – od venkovní učebny po hlediště akcí pořádaných na dvoře, ve kterém je umístěna rovněž textilií zastřešená a stíněná venkovní kreslírna/učebna.

Původní školu, klasickou tradicionální erární stavbu poloviny 20. let s přízvuky art-deco, jejíž stavební kvalita v dnešní době již nemůže být dosažena, restaurujeme vč. návratu dřevěných kastlových oken (soudobého stavebně fyzikálního standardu) a charakteru omítky. Přístavba bude upravena v dispozicích i fasádě. Ta bude tvořit jeden celek s nástavbou i novým dvorním křídlem. Fasáda je téhož typu jako plášť historické školy – plocha prolamovaná okny. Okna jsou ovšem sdružována do dvojic, čímž snižujeme jejich opakování a korigujeme měřítko a tedy vjem velikosti stavby. Její plasticitu tvoříme šikmou modulací meziokenních pilířků, která je provedena řezáním kontaktní izolace. Povrch je z keramických pásků. Ty umožňují sjednocení starých a nových částí stavby (nástavba, přístavba) a esteticky tvoří přírodní materialitou i barevností vhodný doplněk omítané fasádě historické budovy, s níž mají společný základ: hmotnost a „vyzděnost“.