• Dva bloky v „Jižním centru“, Brno

  Dva bloky v „Jižním centru“, Brno

  1 /
 • Dva bloky v „Jižním centru“, Brno

  Dva bloky v „Jižním centru“, Brno

  1 /
 • Dva bloky v „Jižním centru“, Brno

  Dva bloky v „Jižním centru“, Brno

  1 /
 • Dva bloky v „Jižním centru“, Brno

  Dva bloky v „Jižním centru“, Brno

  1 /
 • Dva bloky v „Jižním centru“, Brno

  Dva bloky v „Jižním centru“, Brno

  1 /
 • Dva bloky v „Jižním centru“, Brno

  Dva bloky v „Jižním centru“, Brno

  1 /

Dva bloky v „Jižním centru“, Brno

2009, územní studie

team: Šárka Justová, Lenka Musilová (vedoucí projektu), Petr Pelčák, David Vahala, Zbyněk Zavřel
investor: Getonix, a.s.

Zástavba volného území podél ulice Opuštěné je tvořena dvěma bloky. Každý z nich má půdorysnou formu písmene C, resp. obráceného C. Bloky tedy mají jednu svoji obvodovou frontu nezastavěnu a právě touto otevřenou stranou podél komunikace dělící příčně území ve směru severozápad-jihovýchod se stýkají. Vzniká tak velký zelený vnitroblok chráněný zástavbou po obvodu a poskytující klid navrženým obytným domům. Ty jsou od dopravně zatížených městských komunikací Opouštěná a Bulvár odcloněny frontou administrativních budov tvořících zástavbu jižní a východní hrany území.
Ve frontě orientované do Bulváru jsou v přízemí umístěny obchody a služby a to jak v uličním parteru, tak ve vnitřní pasáži. Skrze ni je také vstup z Bulváru do vnitrobloku.
V klidné části území, v jeho středu a při severní a západní hraně je navržena obytná zástavba. Parametry oslunění a hluku vymezují možnosti návrhu obytných domů. Zatímco západní, do parku orientovaná hrana bloku tvoří motiv „nábřeží“ otevírajícího se výhledy do zeleně, severní strana obou bloků je zastavěna bariérově řešenými domy, které jsou obytnými pokoji orientované na jih, do zeleně vnitrobloku. V něm jsou umístěny tři obytné bodové domy s výhledy na vedutu historického centra Brna a na Pálavu.
Zástavba obou bloků je rozdělena do mnoha objektů svojí velikostí přiměřených městskému charakteru ulice. Také výšková hladina zástavby navazuje na výšku zástavby centrální části Brna a rozšiřuje tak její městskou texturu a charakter i do území nového city.