• Mateřská školka, Tišnov

  Mateřská školka, Tišnov

  1 /
 • Mateřská školka, Tišnov

  Mateřská školka, Tišnov

  1 /
 • Mateřská školka, Tišnov

  Mateřská školka, Tišnov

  1 /
 • Mateřská školka, Tišnov

  Mateřská školka, Tišnov

  1 /
 • Mateřská školka, Tišnov

  Mateřská školka, Tišnov

  1 /
 • Mateřská školka, Tišnov

  Mateřská školka, Tišnov

  1 /

Mateřská školka, Tišnov

2018 – 202?

team: Martina Holá (vedoucí projektu) , Petr Pelčák, Petr Uhrín
investor:  město Tišnov

Objekt školky je tvořený dvojicí samostatně stojících zrcadlově obrácených a téměř identických jednopodlažních budov, které svým objemem a výškou navazují na současnou obytnou zástavbu lokality. Objekty jsou od sebe oddělené přístupovou komunikací pro pěší a zásobování, která kolmo propojuje ulice Na Honech a Dlouhá. Charakteristickým atributem stavby je citlivé osazení v mírně svažitém terénu a provázanost interiéru s exteriérem.