• Metropolitní blok Trnitá, Brno

  Metropolitní blok Trnitá, Brno

  1 /
 • Metropolitní blok Trnitá, Brno

  Metropolitní blok Trnitá, Brno

  1 /
 • Metropolitní blok Trnitá, Brno

  Metropolitní blok Trnitá, Brno

  1 /
 • Metropolitní blok Trnitá, Brno

  Metropolitní blok Trnitá, Brno

  1 /
 • Metropolitní blok Trnitá, Brno

  Metropolitní blok Trnitá, Brno

  1 /
 • Metropolitní blok Trnitá, Brno

  Metropolitní blok Trnitá, Brno

  1 /
 • Metropolitní blok Trnitá, Brno

  Metropolitní blok Trnitá, Brno

  1 /
 • Metropolitní blok Trnitá, Brno

  Metropolitní blok Trnitá, Brno

  1 /

Metropolitní blok Trnitá, Brno
2013 – 2023

team: Miroslava Blechová, Pavel Dvořák, Kateřina Eirmannová, Šárka Justová (vedoucí projektu), Jan Kozák, Šárka Králiková Mecnerová, Petr Mahovský, Martina Mikócziová, Filip Musálek, Jan Rolinc, Petr Pelčák, Petr Uhrín, David Vahala
model: Vladimír Jeník
foto modelu: Filip Šlapal
investor: Moravská stavební – INVEST, a.s.
vizualizace: Spiritpixel, KLOSBRUNECKÝ s.r.o.

Novostavba bloku vytváří městské prostředí v rozvojovém území centra. Klade si za cíl podpořit jeho metropolitní charakter. Pokračuje v urbanizaci území započaté před první světovou válkou. Navazuje na oba štíty přes sto let osamoceně stojící budovy základní školy, dnes úřadů. Má multifunkční náplň. Skládá se ze dvou administrativních budov v ulici Trnitá a šesti obytných ve zbývajících dvou uličních křídlech. Všechny mají obchodní parter. Ve vnitrobloku je parkoviště kryté střešní obytnou zahradou. Svojí výškou stavby navazují na sousední objekty – bývalou školu a protější palác Trinity. Proti němu, na rohu ulice Trnitá, je umístěna nárožní věž, která spolu s věží Trinity vytváří motiv brány do města. Význam tohoto nároží spoluformujícího piazzettu před vstupem do galerie Vaňkovka zvýrazňuje také kolonáda obchodního parteru. Městotvorně důležitým prvkem návrhu je zastavění jihozápadní části bloku nad nedávno zbudovanou elektrorozvodnou. Její nahodile umístěný objekt jeden z bytových domů složitým konstrukčním řešením přemosťuje a začleňuje do uliční fronty. Vzniká tak uzavřený městský blok bez proluk a slepých štítů.

Každá z administrativních budov má odlišnou uliční fasádu, avšak se stejnou modulací: jižní z tmavých cihel a zlatě eloxovaných hliníkových okenních rámů, severní ze světlých prostorových sklocementových prefabrikátů (nenalezli jsme výrobce zamýšleného obkladu glazovanými keramickými kachlemi) kombinovaných s černými skly parapetních výplní resp. černou žulou obchodního parteru v kolonádě. Společným motivem obou průčelí je plasticita, vertikální traktování a svislá proporce oken. Fasády bytových domů jsou opět vertikálně členěné, avšak na místo seriální modulace kancelářských budov mají živý rytmus zdánlivě nepravidelně rozmístěných oken a loggií. Severní fasáda je členěna arkýři, západní balkóny. Bytové domy tak získávají drobnější „obytné“ měřítko. Severní fronta vč. nároží je obložena světlými keramickými pásky, parapety oken s černými rámy mají bíle vystěrkovaný povrch. V západní uliční frontě má každý z domů odlišnou barvu omítané fasády, jak je obvyklé v centrech měst.