• Denisovy sady, Brno

  Denisovy sady, Brno

  1 /
 • Denisovy sady, Brno

  Denisovy sady, Brno

  1 /
 • Denisovy sady, Brno

  Denisovy sady, Brno

  1 /
 • Denisovy sady, Brno

  Denisovy sady, Brno

  1 /
 • Denisovy sady, Brno

  Denisovy sady, Brno

  1 /
 • Denisovy sady, Brno

  Denisovy sady, Brno

  1 /
 • Denisovy sady, Brno

  Denisovy sady, Brno

  1 /
 • Denisovy sady, Brno

  Denisovy sady, Brno

  1 /
 • Denisovy sady, Brno

  Denisovy sady, Brno

  1 /
 • Denisovy sady, Brno

  Denisovy sady, Brno

  1 /
 • Denisovy sady, Brno

  Denisovy sady, Brno

  1 /
 • Denisovy sady, Brno

  Denisovy sady, Brno

  1 /
 • Denisovy sady, Brno

  Denisovy sady, Brno

  1 /
 • Denisovy sady, Brno

  Denisovy sady, Brno

  1 /

Denisovy sady, Brno

Denisovy sady, Brno-Petrov
2000 – 2005

spoluautoři: Václav Babka, Petr Hrůša, Zdeněk Sendler
výtvarné dílo: socha Ženské torzo / akad. soch. Miloslav Chlupáč
investor: statutární město Brno
ocenění: 2004 Grand Prix Obce architektů, hlavní cena v kategorii Krajinářská architektura a zahradní tvorba
2005 Brněnský chodec, cena občanského sdružení Brno Věc veřejná
foto: Filip Šlapal, David Židlický

Nová promenáda, chodník z broušeného betonu v pískovcových obrubnících, propojuje významná místa parku (bývalá brána v Pekařské a Husově, vstup z Biskupské, kavárnu, místodržitelskou zahradu), přičemž prochází kolonádou vraceje jí tak její původní funkci a vyhlídkového místa na obelisk a jeho plató. Vlastní obelisk je opraven včetně zlacení lvů. Historický průhled k obelisku z Husovy třídy je obnoven odstraněním nevhodných novodobých stromů. Plocha kolem obelisku je po obvodě ohraničena tvarovaným habrovým plotem. Vstupy k této centrální ploše budou zvýrazněny kvetoucími skupinami keřů.
Svahy a terasy bývalého Františkova jsou očištěny od nekvalitních náletových keřů a stromů, zejména šeříku a jsou fixovány proti erozi nízkou půdopokryvnou vegetací a zejména vinnou révou.
Pod hradbami je v travnaté ploše navržena stezka z plochých kamenů skrytých v trávě s nepravidelně umístěnými lavičkami pro milence, kteří dnes tvoří důležitou část návštěvníků parku. Místodržitelská zahrada je řešena v původním duchu jako zahrada květinová. V pravidelném řešení prostoru vymezeném hudebním pavilonem a objektem budoucí kavárny jsou vysazeny pestré záhony trvalek.
Je obnovena její částečná uzavřenost a intimita.
Ve východní části parku, na bastionu č. VII je zbudováno na stinné plošině pod hradební zdí petangové hřiště.
Na nižší plošině v závěru ulice Bašty je nový vodní bazén, který vytváří nejen atraktivní protipól obelisku v této dnes neužívané a nezajímavé části parku, ale i dětskou atrakci a svou kaskádou sestupující k ulici Bašty potom přitažlivý motiv vstupu do parku i lákavé a k návštěvě parku zvoucí pohledové ukončení této ulice.
Na vyhlídkové plošině pod biskupskou kaplí byla osazena socha, ženské pískovcové torzo, od sochaře Miloslava Chlupáče.