Petr Pelčák

1963 – narozen v Brně
1984–1986 – studium dějin umění, Masarykova univerzita Brno
od 1984 – články v oblasti teorie, dějin a kritiky architektury
od 1998 – editor a spoluautor přibližně 15 architektonických publikací
1986 – ukončení studia na Fakultě architektury VUT Brno
1986–1990 – Stavoprojekt Brno, ateliér Viktora Rudiše
1988–1990 – člen redakční rady Revue otevřené kultury ROK za předsednictví Jana Skácela
1988–1989 – člen výboru diskuzního klubu Brněnské fórum
od 1989 – člen volného sdružení Obecní dům
1990–1991 – architektonická kancelář prof. Wilhelma Holzbauera, Vídeň
1991 – zakladatel spolku Obecní dům Brno, 1991–2008 jeho předseda
1992–2007 – společná kancelář s Petrem Hrůšou Architekti Hrůša & Pelčák, Ateliér Brno
1992–1997 – externí kurátor výstav Galerie architektury Brno
od 1993 – člen České komory architektů
1995–2001 – člen správní rady Nadace české architektury
1998–2009 – člen redakční rady časopisu Arch, Bratislava
od 1998 – člen spolku S.V.Ú. Mánes
2005–2012 – korespondent časopisu Werk, Bauen + Wohnen, Curych
od 2008 – architektonická kancelář Pelčák a partner architekti
od 2011 – člen Deutsche Akademie für Städtebau und Landesplannung
od 2014 – člen Sächsische Akademie der Künste

Pedagogická činnost

1994 – učitel Letní školy architektury v Liberci
1995–1996 – externí učitel Fakulty architektury VUT Brno
2003–2016 – učitel Fakulty architektury VUT Brno
2007–2014 – vedoucí Ústavu navrhování 3 na Fakultě architektury VUT Brno
2008–2016 – profesor Fakulty architektury VUT Brno
2015 – universitní lektor, Technische Universität Wien