O firmě

Práce našeho architektonického studia vyrůstá ze zájmu o město jako urbanistický, kulturní a historický fenomén. A provází ho chuť projektovat velké a projekčně náročné stavby. Těžiště naší práce leží v projektech v městském kontextu, které jsou součástí rostlé stavební substance. Proto se často a rádi zabýváme historií, porovnáváním starého a nového a zvažujeme nutné a potřebné zásahy.  Město a stavby, které je utvářejí, jsou tak hlavním tématem, kterým se naše architektonická kancelář projekčně zabývá.

V současné podobě pracuje od roku 2008, ale jádro projekčního týmu spolupracuje bezmála již 30 let. V současnosti se jeho velikost pohybuje kolem 30 zaměstnanců ve 2 studiích sídlících v Brně a Praze. Během svého fungování jsme vypracovali projekční dokumentaci k realizovaným stavbám o nákladech mnoha miliard korun. Spektrum našich projektů zahrnuje novostavby a jejich soubory – mnohdy typologicky i technologicky náročné a investičně i měřítkem velké – přestavby a rekonverze a různé druhy urbanistických plánů.

Rozmanitost a rozdílná velikost úkolů je výhodou pro komplexní postižení všech aspektů tvorby návrhu. Do jejich zpracování tak jsou zahrnuty zkušenosti z řady oblastí projektování i realizace staveb rozdílných měřítek a typů a rovněž z koncepčního projektování města prováděného pro městské samosprávy.

Současní spolupracovníci

Rastislav Balog, Miroslava Blechová, Richard Čech, Kateřina Eiermannová, Jan Foltýnek, Daniel Gášek, Jakub Hanžl, Martina Holá, Marek Jedlinský, Karolína Jiroušková, Miroslav Juren, Marián Kleiman, Evzen Krasnikov, Pavel Mahovský, Petr Pelčák, Veronika Pelčáková, Erik Petrus, Hana Púčeková, Michaela Rigová, Václav Slíva, Dominik Socha, Jan Sochor, Jiří Španiller, Petr Talanda, Klára Janečková, Petr Uhrín, David Vahala, Dita Vávrová, a stálá skupina studentů magisterského studia.