• Administrativa Vídeňská, Brno

  Administrativa Vídeňská, Brno

  1 /
 • Administrativa Vídeňská, Brno

  Administrativa Vídeňská, Brno

  1 /
 • Administrativa Vídeňská, Brno

  Administrativa Vídeňská, Brno

  1 /
 • Administrativa Vídeňská, Brno

  Administrativa Vídeňská, Brno

  1 /
 • Administrativa Vídeňská, Brno

  Administrativa Vídeňská, Brno

  1 /
 • Administrativa Vídeňská, Brno

  Administrativa Vídeňská, Brno

  1 /
 • Administrativa Vídeňská, Brno

  Administrativa Vídeňská, Brno

  1 /
 • Administrativa Vídeňská, Brno

  Administrativa Vídeňská, Brno

  1 /
 • Administrativa Vídeňská, Brno

  Administrativa Vídeňská, Brno

  1 /

Administrativa Vídeňská, Brno

Vídeňská 63, Brno-Štýřice
2000 – 2009

spoluautor: Petr Hrůša
team: Mirka Blechová, Pavel Jura, Viktor Kvita, Lenka Musilová, Petr Pelčák, Luděk Rohovský, Petr Uhrín
investor: Moravská Stavební – Invest, a.s.
foto: Filip Šlapal

Místo stavby se nachází na jedné z nejvýznamnějších brněnských radiál – Vídeňské ulici – zničené dezurbanizací probíhající od 60. let. Její zástavba je změtí funkčních stavebních typů různé kvality a provedení.

Dům respektuje uliční čáru sousední nárožní administrativní budovy ze 60. let a odstupem od komunikace vytváří u tramvajové zastávky komfortní veřejný prostor. Čtveřice stromů v předpolí vstupu posiluje charakter městské třídy. Také výškově stavba nepřekračuje hladinu ustoupeného podlaží souseda. Jednoduchý kubický objem, lapidární a srozumitelně artikulovaná forma objektu a materiálové provedení jeho fasád (lícové cihly, dřevěné okenní rámy, pískovcový obklad a hliníkové výkladce parteru) posilují „městskost“ domu.

Vlastní průčelí je tvořeno neutrální mříží, tedy rastrem otvorů dřevěných „chicagských“ oken v cihelné fasádě. . Sendvičová klinkerová fasáda umožnila zvýraznit plasticitu motivu mříže tím, že okna jsou zasunuta hlouběji za její líc.  Referencí pro použití cihelné fasády byla budova městské celnice z konce 19. století na protější straně ulice. A také skleněná fasáda sousední administrativy od architekta Ivana Rullera, jejíž zelený odstín je komplementární barvou k červeni cihel. Ty také drobným měřítkem a strukturou povrchu i motivem zděné, těžké hmoty vytváří doplněk svého skleněného souseda.

Poprvé u nás zde v celé administrativní budově zajišťuje vnitřní klima technologie chlazeného betonového jádra. Je to způsob vstřícný člověku i životnímu prostředí. Další jeho výhodou je skutečnost, že kancelářské plochy nejsou vybaveny podhledy. Všechny viditelné povrchy tak jsou skutečnými dělícími a nosnými konstrukcemi a nikoliv pouze sádrokartonovou kapotáží kryjící různé meziprostory pro vzduchotechnické rozvody a zařízení.