• Administrativní budova Blata, Blansko

  Administrativní budova Blata, Blansko

  1 /
 • Administrativní budova Blata, Blansko

  Administrativní budova Blata, Blansko

  1 /
 • Administrativní budova Blata, Blansko

  Administrativní budova Blata, Blansko

  1 /
 • Administrativní budova Blata, Blansko

  Administrativní budova Blata, Blansko

  1 /
 • Administrativní budova Blata, Blansko

  Administrativní budova Blata, Blansko

  1 /
 • Administrativní budova Blata, Blansko

  Administrativní budova Blata, Blansko

  1 /
 • Administrativní budova Blata, Blansko

  Administrativní budova Blata, Blansko

  1 /
 • Administrativní budova Blata, Blansko

  Administrativní budova Blata, Blansko

  1 /
 • Administrativní budova Blata, Blansko

  Administrativní budova Blata, Blansko

  1 /

Administrativní budova Blata, Blansko

Pražská 9, Blansko
2000 – 2001

spoluautor: Petr Hrůša
investor: Blata s.r.o.
ocenění: 2003, nominace na Evropskou cenu za architekturu Mies van der Rohe Pavilion Award
foto: Filip Šlapal

Budova vedení, administrativy a projekce továrny na minimotocykly je umístěna v průmyslové zóně na okraji města, v přímé návaznosti na starší výrobní objekty. Je proto navržena jako pevný betonový skelet karosovaný lehkým skleněným pláštěm. Jednoduchý kubus stavby žije reflexí oblohy a proměňuje svou barvu a charakter podle pohybu slunce a nasvětlení jednotlivých fasád. Ty jsou tvořeny průsvitným, avšak neprůhledným opakním sklem probarveným ve hmotě, s charakteristickou drážkovanou texturou rubové strany, která lomí světlo. Opaxit, tradiční výrobek českého sklářského průmyslu s mimořádnými vlastnostmi a příznivou cenou, se v okamžiku dokončení stavby přestal vyrábět. Ve sklobetonových podlahách ochozů dvorany a ve schodišťových stupních jsou použity české luxfery. Sklo v celé škále transparence, reflexe, textury a probarvení a tedy i světlo, jsou motivem budovy, jejíž exkurs do světa designu zpřítomňuje stavebníka, který měl pro záměry architekta mimořádné pochopení a který byl i dodavatelem stavby. Zvláštností je v daném případě také integrace podzemního krytu civilní obrany z šedesátých let, nad nímž byla budova vystavěna a jež musel zůstat provozuschopný.