• Biopharma Hub Masarykovy univerzity, Brno

  Biopharma Hub Masarykovy univerzity, Brno

  1 /
 • Biopharma Hub Masarykovy univerzity, Brno

  Biopharma Hub Masarykovy univerzity, Brno

  1 /
 • Biopharma Hub Masarykovy univerzity, Brno

  Biopharma Hub Masarykovy univerzity, Brno

  1 /
 • Biopharma Hub Masarykovy univerzity, Brno

  Biopharma Hub Masarykovy univerzity, Brno

  1 /
 • Biopharma Hub Masarykovy univerzity, Brno

  Biopharma Hub Masarykovy univerzity, Brno

  1 /
 • Biopharma Hub Masarykovy univerzity, Brno

  Biopharma Hub Masarykovy univerzity, Brno

  1 /
 • Biopharma Hub Masarykovy univerzity, Brno

  Biopharma Hub Masarykovy univerzity, Brno

  1 /
 • Biopharma Hub Masarykovy univerzity, Brno

  Biopharma Hub Masarykovy univerzity, Brno

  1 /
 • Biopharma Hub Masarykovy univerzity, Brno

  Biopharma Hub Masarykovy univerzity, Brno

  1 /
 • Biopharma Hub Masarykovy univerzity, Brno

  Biopharma Hub Masarykovy univerzity, Brno

  1 /
 • Biopharma Hub Masarykovy univerzity, Brno

  Biopharma Hub Masarykovy univerzity, Brno

  1 /
 • Biopharma Hub Masarykovy univerzity, Brno

  Biopharma Hub Masarykovy univerzity, Brno

  1 /
 • Biopharma Hub Masarykovy univerzity, Brno

  Biopharma Hub Masarykovy univerzity, Brno

  1 /
 • Biopharma Hub Masarykovy univerzity, Brno

  Biopharma Hub Masarykovy univerzity, Brno

  1 /
 • Biopharma Hub Masarykovy univerzity, Brno

  Biopharma Hub Masarykovy univerzity, Brno

  1 /

Biopharma Hub Masarykovy univerzity, Brno – Bohunice

2021– 2026

 

team: Rastislav Balog (vedoucí projektu), Miroslava Blechová, Richard Čech, Daniel Gášek, Martina Holá, Miroslav Juren, Petr Pelčák, Anna Sergeeva, Petr Uhrín, David Vahala
investor:  Masarykova univerzita
vizualizace:  Pelčák a partner architekti, Monolot

 

BioPharma Hub je poměrně velkou budovou Masarykovy univerzity vytvářející infrastrukturu pro farmaceutické, medicínské a přírodovědecké obory. Budou v ní umístěny zejména její tři součásti, a sice Farmaceutické fakulta, preklinické centrum vč. velkého zvířetníku a výzkumné pracoviště molekulární medicíny. Jejich provoz bude podporován špičkovým IT centrem – superpočítačem, který bude sloužit i ostatním budovám Kampusu a bude provozován Ústavem výpočetní techniky. Jedná se tedy o poměrně náročný stavební program pro vědu a výzkum, který je umístěn na východní straně severního okraje Kampusu, na hraně prudkého svahu klesajícího do žlebu pisáreckého hřebene na pravém břehu Svratky.

Velikost a tvar stavebního pozemku je jednou z výzev, se kterou se návrh musel vyrovnat. Tvar pozemku je nepravidelný blížící se ostroúhlému trojúhelníku, do nějž se zařezává obdélníková, dle ÚPmB nezastavitelná plocha krajinné zeleně, a jeho ramena jsou ve spádu. Přitom to severní je ve svažitém terénu na dně žlebu umístěno o přibližně 15 m níže než jižní, ležící na vrstevnici Studentské ulice.

Nepříznivý tvar pozemku nakonec návrh využívá ve prospěch stavby, když do svahu pod objekt umisťuje parking, počítačový sál, strojovny, farmaceutickou výrobní linku a zvířetník. Každé ze suterénních podlaží přitom má přímý zásobovací či servisní vstup/vjezd z existující ulice Vinohrady – slepé vozovky ve žlebu. Nezastavitelnou část pozemku „krajinné zeleně“ návrh ve shodě s územním plánem proměňuje v park či přírodní zahradu, ke které se budova rozevírá a shlíží. Její kvadratický objem obdélníkového půdorysu protáhlého ve směru východ západ po vrstevnici je totiž zalomený podél ulice Studentské. Tak vznikají dvě části, lze říci dvě křídla stavby rozevírající se konkávně severním směrem k protějšímu svahu svrateckého hřebene. V místě hrany lomu v ulici je ve velké nice závětří situován hlavní vstup. V levém, západním křídle potom provoz Farmaceutické fakulty s ústředním atriem (a hromadnou garáží a superpočítačem v suterénu), v pravém, východním křídle nad sebou provozy preklinického centra a molekulární medicíny (se zvířetníkem a strojovnami v suterénu).