• Bytový dům Bubenská, Praha

  Bytový dům Bubenská, Praha

  1 /
 • Bytový dům Bubenská, Praha

  Bytový dům Bubenská, Praha

  1 /
 • Bytový dům Bubenská, Praha

  Bytový dům Bubenská, Praha

  1 /
 • Bytový dům Bubenská, Praha

  Bytový dům Bubenská, Praha

  1 /
 • Bytový dům Bubenská, Praha

  Bytový dům Bubenská, Praha

  1 /
 • Bytový dům Bubenská, Praha

  Bytový dům Bubenská, Praha

  1 /
 • Bytový dům Bubenská, Praha

  Bytový dům Bubenská, Praha

  1 /
 • Bytový dům Bubenská, Praha

  Bytový dům Bubenská, Praha

  1 /

Bytový dům Bubenská, Praha
2019 – 202?

ve spolupráci s Thomas Müller Ivan Reimann Architekten, Berlin

team: Richard Čech, Marek Jedlinský (vedoucí projektu), Miroslav Juren, Kateřina Eirmannová, Jan Kozák, Thomas Müller, Filip Musálek, Annette Oberfranczová, Petr Pelčák, Erik Petrus, Ivan Reimann, Richard Sukač, David Vahala
investor:  KARLÍN GROUP Management a.s.
vizualizace: Pelčák a partner architekti

 

Ulici Strojnickou v úseku U Výstaviště – Bubenská čeká naprostá proměna. Dnešní násep železniční tratě bude odstraněn a kolejiště vedeno na betonovém viaduktu jejím středem, podobně jako v mnoha západoevropských městech. Ulice také získá svojí dosud chybějící severní frontu. Jejím tématem je vytvoření ulice vedené do oblouku mezi dvěma nárožími výrazně odlišné výšky. Tedy uspořádání její hmoty podél zatáčky železniční tratě a současně průběhem římsy artikulující výškový rozdíl sousední historické zástavby na obou svých koncích. Toto téma návrh uchopuje geometrií dynamické a plastické formy a vytváří novou část ulice, která na jedné straně vyrůstá z kontextu situace a respektu ke kvalitám uliční mřížky i domovních bloků Holešovic, na druhé straně adekvátně své situaci v okolní urbanistické textuře vytváří specifické místo.

Bytový dům je první etapou připravované stavby celého domovního bloku. Analogicky k celkovému urbanistickému rozvrhu a tvarování fronty je dynamická i kompozice jeho fasád. Jejich výrazná plasticita před rovinu průčelí zubovitě vysouvaných řad loggií evokuje rytmus a pohyb založený obloukem ulice sledujícím železniční trať. Zároveň loggie získávají výhled ulicí západní směrem, k parku Stromovky. Každý plastický prvek průčelí přitom reprezentuje jeden byt a současně podporuje rezidenční charakter stavby.

Architektonická forma celku prochází až do detailu fasád. Jejich plocha je složena ze speciálních keramických obkladových pásků. Plasticita jejich tvarování převádí do měřítka skladebného prvku fasády, tedy do rozměru cihly, tvárný princip celé stavby. Glazovaná keramika každému segmentu fronty, tedy každému domu v bloku dává vlastní barevnost a skládá tak celkově harmonickou, a přesto výraznou kompozici, vytváří celek složený z osobitých částí. Prostor ulice tím získává jak tradiční městské měřítko, tak specifickou kvalitu jedinečné adresy.