• Centrála Správy železnic, Praha

  Centrála Správy železnic, Praha

  1 /
 • Centrála Správy železnic, Praha

  Centrála Správy železnic, Praha

  1 /
 • Centrála Správy železnic, Praha

  Centrála Správy železnic, Praha

  1 /
 • Centrála Správy železnic, Praha

  Centrála Správy železnic, Praha

  1 /
 • Centrála Správy železnic, Praha

  Centrála Správy železnic, Praha

  1 /
 • Centrála Správy železnic, Praha

  Centrála Správy železnic, Praha

  1 /
 • Centrála Správy železnic, Praha

  Centrála Správy železnic, Praha

  1 /
 • Centrála Správy železnic, Praha

  Centrála Správy železnic, Praha

  1 /
 • Centrála Správy železnic, Praha

  Centrála Správy železnic, Praha

  1 /
 • Centrála Správy železnic, Praha

  Centrála Správy železnic, Praha

  1 /
 • Centrála Správy železnic, Praha

  Centrála Správy železnic, Praha

  1 /
 • Centrála Správy železnic, Praha

  Centrála Správy železnic, Praha

  1 /
 • Centrála Správy železnic, Praha

  Centrála Správy železnic, Praha

  1 /

Centrála správy železnic, Praha
2021, veřejná soutěž

team: Petra Lálová, Matěj Kulhavý, Petr Pelčák, Kateřina Průchová, David Vahala (vedoucí projektu)
investor:  Správa železnic, státní organizace
vizualizace: Dousek – Záborský
ocenění: Odměna

Správa železnic je důležitá státní společnost, její centrála je její tváří. Tvář máme jenom jednu, také centrála je jednou stavbou. Stavbou s charakterem, stavbou – znakem. Její forma zrcadlí dynamiku železnice i oblé tvarování rychlovlaků. Jednoznačně reprezentuje svůj subjekt ve veřejném prostoru města, který současně tvoří a naplňuje významem. Její věž nás orientuje, umožňuje určit polohu nádraží v městské krajině. Sídlu velké statní firmy dává adresu a pozici adekvátní jejímu významu.  Svojí hranou v uliční frontě artikuluje specifičnost místa danou dopravním terminálem a s ním spojenou změnou měřítka a velikosti. Jeho plošnou horizontální strukturu vertikála v ulici uvozuje a vytváří motiv rozhraní urbánní textury. Urbanisticky výjimečné stavbě terminálu přináší adekvátního partnera. Věž tak svým přirozeným charakterem spojuje jinak stěží spojitelné. Vizuálně provazuje obě strany kolejiště, strukturálně a výškově propojuje novou čtvrt Smíchov City a Campus České spořitelny s prostorem ulice Nádražní a posiluje tak funkci terminálu jako spojnice. Podporuje tedy celistvý, městský charakter revitalizovaného území. Vztaženo k plánované přestavbě Smíchova je kontextuální.  Do proměny místa vtahuje projekty na druhé straně tratě a s jejich synergií zakládá na místě brownfieldu dobrou adresu. Přitom umístění centrály v jednom objektu je z podstaty věci maximálně úsporné – investičně i provozně. A rovněž enviromentálně ohleduplné i plošně flexibilní. Současně šetří cenné stavební plochy, které může SŽ použít pro „dotažení“ scelení svých administrativních provozů a soustředění všech doposud roztroušených organizačních jednotek do jednoho místa, například pro přesun Oblastního ředitelství Praha z prostorů nádraží Holešovice, které čeká přestavba.

Do ekonomiky projektu je tedy třeba započíst rovněž hodnotu uspořených stavebních pozemků. Plocha jejich zastavitelné části je 4 500 m2, dle zadané regulace na nich lze realizovat stavby o výměře min. 26 000 m2 HPP nadzemních podlaží.