• Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

  Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

  1 /
 • Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

  Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

  1 /
 • Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

  Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

  1 /
 • Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

  Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

  1 /
 • Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

  Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

  1 /
 • Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

  Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

  1 /
 • Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

  Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

  1 /
 • Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

  Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

  1 /
 • Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

  Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

  1 /
 • Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

  Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

  1 /
 • Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

  Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

  1 /
 • Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

  Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

  1 /
 • Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

  Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

  1 /
 • Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

  Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

  1 /
 • Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

  Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

  1 /
 • Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

  Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

  1 /
 • Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

  Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

  1 /
 • Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

  Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

  1 /

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Arne Nováka 1, Brno-střed
2010 – 2015

team: Rastislav Balog (vedoucí projektu), Pavel Dvořák, Kateřina Eiermannová, Petr Eliáš, Šárka Justová, Tomáš Machovský, Lenka Musilová, Petr Pelčák, Petr Uhrín (vedoucí projektu), David Vahala
výtvarná díla: kopie antických soch / akad. soch. Arnold Bartůněk, nerealizovaná socha na piazzetě / akad. soch. Arnold Bartůněk
investor: Masarykova univerzita
ocenění: 2017 nominace na Českou cenu za architekturu
2016 Finalista Ceny Klubu Za starou Prahu za novou stavbu v historickém prostředí
model: Vladimír Jeník
foto: Filip Šlapal
foto modelu: David Židlický
stav: realizace

 

Filozofická fakulta byla po svém vzniku v roce 1920 umístěna do budovy bývalého městského sirotčince, který byl dále pro účely školy dostavován, až nakonec vznikla směsice budov obestavující po obvodu původní ústavní zahradu. Této nesourodé struktuře jsme chtěli dát téma tak, aby z různorodého shluku staveb vznikl celek – skutečný universitní kampus. Za jeho stmelující prvek jsme zvolili jeho střed, tedy někdejší zahradu – dnešní dvůr. Navrhli jsme jeho proměnu na universitní nádvoří rozdělené na dlážděnou část – piazzetu   – a park.

Nádvoří se stává středem kampusu také proto, že na jeho piazzetu směruje nový vstup do areálu navrženou bránou. Není již tedy veden skrze jednu z mnoha budov, nýbrž do prostoru mezi nimi, do jejich těžiště, ze kterého se vstupuje do každé ze staveb.

Dvě z nich jsou nové a dodávají areálu srozumitelnost a formální jednotu. Jedná se totiž o dvě budovy rovnoběžné s ulicí Arna Nováka, ze které se do areálu vstupuje. První z této dvojice je zcela přestavěná a tvoří vstupní čelo souboru; druhá je novostavbou a vytváří jeho záda a pohledově a prostorově ho uzavírá. Novostavba přitom převzala proporci okenních otvorů uliční fasády existující stavby, kterou jsme však navrhli dostavět a obložit klinkery. Obě budovy tedy mají analogicky navržené cihelné fasády stejného členění shodnými okny. Vytváří tak novou stavební substanci vymezující a organizující areál školy. Přinášejí mu jednotící motiv i charakter. Přehlednost jeho skladby podporují omítané, historické fasády obou kolmých budov vymezujících areál podél bočních ulic.

Novostavba je objemově malá, protože je postavena na místě zbořené provizorní budovy z roku 1922. Jejím prostorovým jádrem je skleněným stropem prosvětlená a přes všechna patra otevřená dvorana s přímým schodištěm ve dvou nůžkově uspořádaných ramenech. Kolem ní jsou umístěny učebny a pracovny doktorandů. V přízemí je situováno auditorium, v posledním podlaží dvojnásobné výšky knihovna historického ústavu s vysokým otevřeným prostorem čítárny. Vertikálním, otevřeným komunikačním prostorem v centru stavby jsme chtěli dát utilitárnímu prostředí školy rozměr a charakter adekvátní duchu akademického světa.

Naši práci vedl záměr vytvořit z heterogenní srostlice staveb univerzitní areál a místo v topografii města. To se však podařilo jenom z části, neboť univerzita získala jenom díl investičních prostředků, o které žádala. a zrealizována byla pouze polovina návrhu. Zbylá část sice byla postavena dle naší studie. Tu ovšem univerzita přes náš nesouhlas zadala dopracovat v dalších návrhových fázích jiné projekční firmě, takže byla provedena bez naší účasti a odlišně od našich představ.