• Holešovice-Bubny-Zátory, Praha

  Holešovice-Bubny-Zátory, Praha

  1 /
 • Holešovice-Bubny-Zátory, Praha

  Holešovice-Bubny-Zátory, Praha

  1 /
 • Holešovice-Bubny-Zátory, Praha

  Holešovice-Bubny-Zátory, Praha

  1 /
 • Holešovice-Bubny-Zátory, Praha

  Holešovice-Bubny-Zátory, Praha

  1 /

Holešovice-Bubny-Zátory, Praha
2017, dobrozdání

team: Tereza Abrhámová, Barbara Bartoňková, Jakub Hanžl, Lenka Ľuptáková, Petr Pelčák, Miroslava Zadražilová
zadavatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Území Holešovic je rozděleno liniovými bariérami do několika zastavěných urbánně nepropojených ploch. Největší z nich de facto tvoří celé čtvrtě – Holešovice a Bubny resp. Letná. Bariérami jsou dopravní koridory – železnice, severojižní magistrála a brownfield v místě bývalého nádraží Bubny mezi nimi. Bariérami vymezené území o rozloze 104 ha v bezprostředním sousedství městského centra vytváří obrovský depozit zastavitelných ploch, které rovněž zastavěné být mají. Strategií této urbanizace je vytvoření dvou celoměstsky významných ohnisek, vládní čtvrti na severu v místě holešovického nádraží a radničního a kulturního náměstí na předmostí Hlávkova mostu. Tyto dvě veřejné investice, tyto dvě jasné městotvorné figury budou doplněné a vlastně i propojené páteří – centrálním parkem podél východní strany železnice. Ten znovu vytvoří identitu čtvrtí Holešovice (jejím čelem – parkovým nábřežím) a Bubny a současně bude jejich spojovacím článkem. A opět veřejnou investicí provedenou městem. Tak má město v rukou nástroje k úspěšné revitalizaci a urbanizaci celého území, resp. vytvoří rámec a obraz této urbanizace, který bude naplněn soukromými investory na ostatních soukromých pozemcích.