• Mateřská škola, Tišnov

  Mateřská škola, Tišnov

  1 /
 • Mateřská škola, Tišnov

  Mateřská škola, Tišnov

  1 /
 • Mateřská škola, Tišnov

  Mateřská škola, Tišnov

  1 /
 • Mateřská škola, Tišnov

  Mateřská škola, Tišnov

  1 /
 • Mateřská škola, Tišnov

  Mateřská škola, Tišnov

  1 /
 • Mateřská škola, Tišnov

  Mateřská škola, Tišnov

  1 /

Mateřská škola, Tišnov

2018 – 202?

team: Martina Holá (vedoucí projektu), Petr Pelčák, Petr Uhrín
investor:  Město Tišnov

Čtyři dětské skupiny mateřské školky jsou umístěny do dvou přízemních staveb v parku, který byl navržen spolu s ní. Shodným tvarem půdorysu i objemu jsou parkové pavilony vzájemně zrcadlovým obrazem dle osy symetrie, kterou je ulice Nerudova. Ta spojujíce na vrstevnicích jižního svahu položené paralelní ulice Na Honech a Dlouhou je skrze park vedena jako pěší cesta, na níž obě k sobě otevřené vstupní niky vytvářejí plácek – klidné místo nejen pro setkávání rodičů při vodění dětí do/ze školky. Venkovní hrací plochy školky se obracejí do nového lineárního parku východním a západním směrem. Jsou umístěny v patiu, a tak hrající se děti neruší klid sousedícího bydlení. Do obou patií se prosklenými stěnami otevírají pobytové místnosti dětských skupin, takže děti jsou v neustálém vizuálním (a vlastně i prostorovém) spojení se zahradou. Červené cihelné obvodové stěny školky (obložené keramickými pásky) nemají žádných oken či jiných formálních znaků domů a stavba tudíž vyvolává spíše dojem zahradních zdí v parku nežli užitkové budovy. Rozvrh kapacit školky do dvou pavilonů může v budoucnu umožnit dle aktuální potřeby snadnou změnu užívání jednoho z nich pro jinou veřejnou sociální službu, například jako denní stacionář.