• Metropolitní blok Trnitá, Brno

  Metropolitní blok Trnitá, Brno

  1 /
 • Metropolitní blok Trnitá, Brno

  Metropolitní blok Trnitá, Brno

  1 /
 • Metropolitní blok Trnitá, Brno

  Metropolitní blok Trnitá, Brno

  1 /
 • Metropolitní blok Trnitá, Brno

  Metropolitní blok Trnitá, Brno

  1 /
 • Metropolitní blok Trnitá, Brno

  Metropolitní blok Trnitá, Brno

  1 /
 • Metropolitní blok Trnitá, Brno

  Metropolitní blok Trnitá, Brno

  1 /
 • Metropolitní blok Trnitá, Brno

  Metropolitní blok Trnitá, Brno

  1 /
 • Metropolitní blok Trnitá, Brno

  Metropolitní blok Trnitá, Brno

  1 /
 • Metropolitní blok Trnitá, Brno

  Metropolitní blok Trnitá, Brno

  1 /
 • Metropolitní blok Trnitá, Brno

  Metropolitní blok Trnitá, Brno

  1 /
 • Metropolitní blok Trnitá, Brno

  Metropolitní blok Trnitá, Brno

  1 /
 • Metropolitní blok Trnitá, Brno

  Metropolitní blok Trnitá, Brno

  1 /
 • Metropolitní blok Trnitá, Brno

  Metropolitní blok Trnitá, Brno

  1 /
 • Metropolitní blok Trnitá, Brno

  Metropolitní blok Trnitá, Brno

  1 /
 • Metropolitní blok Trnitá, Brno

  Metropolitní blok Trnitá, Brno

  1 /
 • Metropolitní blok Trnitá, Brno

  Metropolitní blok Trnitá, Brno

  1 /
 • Metropolitní blok Trnitá, Brno

  Metropolitní blok Trnitá, Brno

  1 /
 • Metropolitní blok Trnitá, Brno

  Metropolitní blok Trnitá, Brno

  1 /

Metropolitní blok Trnitá, Brno
2013 – 2023

team: Miroslava Blechová, Pavel Dvořák, Kateřina Eirmannová, Šárka Justová (vedoucí projektu), Jan Kozák, Šárka Králiková Mecnerová, Petr Mahovský, Martina Mikócziová, Filip Musálek, Jan Rolinc, Petr Pelčák, Petr Uhrín, David Vahala
model: Vladimír Jeník
foto modelu: Filip Šlapal
investor: Moravská stavební – INVEST, a.s.
vizualizace: Spiritpixel, KLOSBRUNECKÝ s.r.o.
ocenění: Cena Stavba roku 2023 a Cena Stavba Jihomoravského kraje roku 2022
stav: realizace

 

Novostavba je prvním opravdovým domovním blokem nové Jižní čtvrtě.  Proto je její ambicí založit skutečné městské prostředí v strategickém rozvojovém území brněnského centra. Klade si za cíl podpořit jeho velkoměstský charakter. Pokračuje v urbanizaci lokality započaté na počátku 20. století. Dostavuje blok, jehož čelo do ulice Opuštěné bylo zbudováno v předvečer První světové války. Navazuje na oba štíty přes sto let osamoceně stojící budovy základní školy, dnes úřadů. Má multifunkční náplň, která přináší typicky městský mix využití, a hlavně vrací bydlení, a tedy stálý život, zpět do centra města. Skládá se z administrativní budovy v ulici Trnitá a šesti obytných ve zbývajících dvou křídlech v nových ulicích Fuchsově a Placzkově. Všechny mají obchodní parter. Ve vnitrobloku je pod obytnou zahradou situován parking. Svojí výškou stavby navazují na sousední objekty – bývalou školu a palác Trinity. Spolu s jeho věží vytváří protější věž na rohu ulic Trnitá a Fuchsova motiv brány města. Význam tohoto nároží spoluformujícího piazzettu před vstupem do galerie Vaňkovka zvýrazňuje také kolonáda obchodního parteru. Městotvorně důležitým prvkem je zastavění jihozápadní části bloku nad nedávno zbudovanou elektrorozvodnou. Její nahodile umístěný objekt koncový bytový dům složitým konstrukčním řešením přemosťuje a začleňuje do uliční fronty. Vzniká tak uzavřený městský blok bez proluk a slepých štítů. Tato zdánlivě samozřejmá věc byla zásadním cílem návrhu.

Administrativní budova má uliční fasádu ze světlých prostorových sklocementových prefabrikátů kombinovaných s lesklými černými panely parapetních výplní a sokl obložený výrazně strukturovaným římským travertinem, resp. černou žulou uvnitř kolonády. Výrazným motivem průčelí je plasticita, barva, vertikální traktování a svislá proporce oken. Fasády bytových domů jsou opět vertikálně členěné, avšak namísto seriální modulace kanceláří mají živý rytmus zdánlivě nepravidelně rozmístěných oken a loggií. Tato proměnlivost průčelí spolu s jejich materialitou zakládá vizuální atraktivitu prostředí, když nabízí zraku dostatek motivů pro nahlížení z větších i menších vzdáleností podobně, jako fasády historického města. Tím vzniká atmosféra tradiční ulice s nabídkou zážitků, a tedy kvalita městského prostředí.  Bytové domy svoji náplň vyjadřují drobnějším antropometrickým měřítkem. Severní fronta vč. nároží je obložena světlými keramickými pásky, parapety oken jsou hladce stěrkované, parter obložený žulou. Domy v Placzkově ulici mají sokl z božanovského pískovce a každý odlišnou barvu omítané fasády, jak bývá v centrech měst obvyklé. Jasné adresy a obytný charakter posiluje také rozdílné řešení vstupních interiérů každého z nich.