• Nová Zbrojovka, Brno

  Nová Zbrojovka, Brno

  1 /
 • Nová Zbrojovka, Brno

  Nová Zbrojovka, Brno

  1 /
 • Nová Zbrojovka, Brno

  Nová Zbrojovka, Brno

  1 /
 • Nová Zbrojovka, Brno

  Nová Zbrojovka, Brno

  1 /
 • Nová Zbrojovka, Brno

  Nová Zbrojovka, Brno

  1 /
 • Nová Zbrojovka, Brno

  Nová Zbrojovka, Brno

  1 /
 • Nová Zbrojovka, Brno

  Nová Zbrojovka, Brno

  1 /
 • Nová Zbrojovka, Brno

  Nová Zbrojovka, Brno

  1 /

Nová Zbrojovka, Brno

2008 – 2010, územní studie

team: Jakub Kovářík, Lenka Musilová (vedoucí projektu), Petr Pelčák, David Vahala, Zbyněk Zavřel
spoluautoři: Vladimír Pacek, Miloš Schneider
spolupráce: K4 a.s.
zadavatel: Bianko, s.r.o.

Urbanistický návrh si klade za cíl být skutečně městotvorným, proto užívá člověku známé, příjemné a přiměřené typy městských prostorů jako jsou ulice, náměstí, bloky, dvory a nábřeží.
Hlavní myšlenkou návrhu je vytvoření výhledu na řeku co největšímu počtu bytů a jeho doplnění nabídkou atraktivních výškových pohledů na město a krajinu. Základem zástavby je tedy pás obytných bloků podél řeky Svitavy, jejichž otevřená forma umožňuje všem v nich umístěným bytům přímé propojení s nábřežím. Tento motiv je východním směrem zopakován, avšak druhý, paralelní pás obytných bloků se v tomto případě neotevírá k řece, nýbrž k pruhu zeleně, centrálnímu parku, vloženému rovnoběžně s řekou mezi oba pásy obytných bloků jako zelená analogie vodního toku. Takto navržená zástavba je směrem k centru města doplněna dominantou tvořenou čtveřicí výškových obytných objektů nabízejících ze všech bytů výhledy na vedutu města na jihozápadě a na lesy na severovýchodě. Tato skupina výškových budov kolem hlavního náměstí vytvářející znak nové čtvrti dává také v širší městské krajině jasný signál o nové výstavbě a zároveň usnadňuje celkovou orientaci. Není přitom umístěna na styčné linii s historickou strukturou. Ta je naopak směrem k městu tvořena stávajícími objekty – bývalým ředitelstvím Zbrojovky a objektem Beranovy továrny. Ponechané starší stavby dávají území jeho historickou vrstevnatost a paměť.
Na východní hraně území, podél železnice, jsou umístěny administrativní objekty, které tvoří její zvukovou i psychologickou bariéru. K jejich jihozápadní hraně je situováno hlavní náměstí. Vytváří předprostor dopravního terminálu umístěného do parteru administrativních objektů a navazujícího na železniční stanici. Tak vzniká živý městský prostor se zastávkami tramvaje i trolejbusu.
Městotvorně důležitým veřejným prostorem je také východozápadně orientovaný bulvár, propojující hlavní náměstí s vjezdy do území na západě a na jihovýchodě. Čtvrt je tak po obvodu vymezena základní mříží ulic. Tento komunikační rám zakládající jasnou orientaci v území současně udržuje obslužnou dopravu čtvrti na jejím obvodu.