• Nové centrum Hostivař, Praha

  Nové centrum Hostivař, Praha

  1 /
 • Nové centrum Hostivař, Praha

  Nové centrum Hostivař, Praha

  1 /
 • Nové centrum Hostivař, Praha

  Nové centrum Hostivař, Praha

  1 /
 • Nové centrum Hostivař, Praha

  Nové centrum Hostivař, Praha

  1 /
 • Nové centrum Hostivař, Praha

  Nové centrum Hostivař, Praha

  1 /
 • Nové centrum Hostivař, Praha

  Nové centrum Hostivař, Praha

  1 /
 • Nové centrum Hostivař, Praha

  Nové centrum Hostivař, Praha

  1 /
 • Nové centrum Hostivař, Praha

  Nové centrum Hostivař, Praha

  1 /
 • Nové centrum Hostivař, Praha

  Nové centrum Hostivař, Praha

  1 /
 • Nové centrum Hostivař, Praha

  Nové centrum Hostivař, Praha

  1 /

Nové centrum Hostivař, Praha
2023, urbanistická soutěž

team: Richard Čech, Petr Pelčák, Hana Púčeková, Vladimír Sitta/krajina, Dominik Socha, Petr Soldán/doprava, David Vahala, Jiří Vítek/MZI
investor:  Zelená Hostivař s.r.o.
vizualizace: Ateliér Brunecký

 

Soutěžní úlohou je na malém území navrhnout několik lokalit: centrum urbanisticky nesourodé Hostivaře, klidnou obytnou skupinu ve svahu mezi železnicí a Měcholupským potokem a městský park podél něho. Naším cílem je, aby každá z těchto lokalit měla osobitý charakter, a přitom aby vytvořily celek, který dnešní NE-místo promění v Místo.

Zároveň kvalita nového musí být vstřícná a otevřená k existující zástavbě okolí, aby jejím nepropojeným segmentům dala smysl. Tím je v prvé řadě kvalita obytného prostředí a identita městské čtvrtě. K nim vede způsob zacházení s veřejnými prostory a určení jejich charakteru a kvality. A na tom závislá obytnost.

Základem našeho přístupu je práce s urbánní typologií. Jednoznačně definované veřejné prostory jsou nosnou kostrou revitalizovaného území, formují jeho strukturu, dělí jeho plochu na stavební pole a bloky. Ty jsou zase naplňovány vhodnou architektonickou čili stavební typologií, která určuje konkrétní podoby, situace a atmosféry.

Město funguje ve všech ohledech pouze tehdy, je-li jasnou a srozumitelnou urbánní strukturou. Takovou náš návrh vytváří, a to přitom tak, že ji lze celou uskutečnit v jednom okamžiku. Nevlídnou díru v zemi, do níž obyvatelé širokého okolí musejí nízkými tunely každý den sestupovat na cestě do práce, do školy a „do města“, je možné zasypat ihned (rozuměj: využít pro umístění infrastruktury). Urbanistické a dopravní řešení je městotvorné a finální: nová bloková smyčka funguje ve stejné podobě pro 1. i 2. etapu zadání čili jako dnešní konečná i jako redukovaná smyčka po prodloužení tramvajových tratí oběma směry.

Nové centrum Hostivaře tedy lze vybudovat současně s obytnou zástavbou jižního svahu před nádražím a s centrálním parkem. Tak může být v jedné etapě stavebních prací, jedním staveništěm zásadně proměněna obytná kvalita Hostivaře. Privátní zájem developera a veřejný zájem obce tu má konkrétní podobu a je shodný.