• Obytný soubor Panorama, Brno, urbanismus

  Obytný soubor Panorama, Brno, urbanismus

  1 /
 • Obytný soubor Panorama, Brno, urbanismus

  Obytný soubor Panorama, Brno, urbanismus

  1 /
 • Obytný soubor Panorama, Brno, urbanismus

  Obytný soubor Panorama, Brno, urbanismus

  1 /
 • Obytný soubor Panorama, Brno, urbanismus

  Obytný soubor Panorama, Brno, urbanismus

  1 /
 • Obytný soubor Panorama, Brno, urbanismus

  Obytný soubor Panorama, Brno, urbanismus

  1 /
 • Obytný soubor Panorama, Brno, urbanismus

  Obytný soubor Panorama, Brno, urbanismus

  1 /

Obytný soubor Panorama, Brno, urbanismus

2008 – 2009

team: Rastislav Balog, Jakub Kovářík, Šárka Macháčková, Petr Pelčák, Petr Uhrín
investor:  Moravská stavební – INVEST, a.s., M.S. Panorama, s.r.o.
dopravní řešení: Petr Soldán
landscaping:  Antonín Wagner

Území obytného souboru ležícího na rozhraní města a příměstské krajiny je svažité k severu. Jsou z něj krásné výhledy do kotliny Kníničské přehrady. Územním plánem byla určena výška, resp. hustota zástavby indexem podlažních ploch 0,4 – 0,8.
Cílem návrhu bylo vytvořit obytnou čtvrť. Tedy nikoliv ornament vzniklý mechanickým řazením bytových objektů, nýbrž strukturovaný celek s přirozeným centrem tvořeným občanskou vybaveností (hospoda) a s různým ale současně srozumitelným a jednoznačným charakterem veřejných prostorů. Obytné a rodinné domy tvoří fronty čtyř ulic vedených po vrstevnicích. Struktura zástavby graduje od paty svahu na severovýchodě po jeho hřeben na jihozápadě, přičemž je tvořena nad sebou ve svahu položenými horizontálami uličních front. A to od spodních domů rodinných přes bytové až k existujícím výškovým panelovým z 80. let na terénním hřbetě kopce. Přírodní horizonty přehrady ničící skupina bodových paneláků necitlivě umístěná na vrcholu kopce je takto zapojena do zástavby svahu a tím ztrácí něco ze své agresivity a arogance.
Vstupní fasády domovních bloků jsou traktovány vertikálami schodišťových jader. Tak jsou odlišeny jednotlivé domy v uličních frontách. Centrum čtvrti vytváří malá piazzeta se symetrickým motivem dvojice půlválcových ukončení parteru protějších domovních bloků, ve které je umístěna občanská vybavenost. Komunikace jsou navrženy s ohledem na minimalizaci zpevněných ploch bránících vsaku srážkových vod a tvořící křivku – „hadovku“ stoupající / klesající po svahu. Nejkratší pěší spojení s břehem přehrady umožňuje pěšina vedená po spádnici, který spojuje nejvýše a nejníže položenou část obytného souboru a dělí ho na část zastavěnou bytovými domy na východě a rodinnými domy na západě. Ty svým drobnějším měřítkem vytváří přechod do příměstské krajiny s chatovými osadami nad přehradou.
Kvalitu bydlení v této předměstské lokalitě zvyšuje nabídka venkovních obytných ploch u většiny bytů – tedy loggií, balkonů a střešních teras, které současně zdůrazňují obytný charakter zástavby a dávají ji menší měřítko. Zubořez vrchního patra obytných bloků a výrazně vysunuté konzoly balkonů, resp. zasunuté niky loggií také výrazně člení jejich hmotu. Stíny zdůrazňují trojrozměrnost a plasticitu zástavby svahu. Brání tak „slití“ jejího vjemu do jednotvárné hmoty a tak zdůrazňují morfologii místa.
Návrh obytného souboru realizovaný ve dvou etapách (avšak ne cele dle návrhu – severovýchodní části území se developerovi nepodařilo vykoupit), obsahuje 354 bytů a 150 rodinných domů, postaveno bylo 354 bytů a 61 domů.