• Obytný soubor Panorama, Brno

  Obytný soubor Panorama, Brno

  1 /
 • Obytný soubor Panorama, Brno

  Obytný soubor Panorama, Brno

  1 /
 • Obytný soubor Panorama, Brno

  Obytný soubor Panorama, Brno

  1 /
 • Obytný soubor Panorama, Brno

  Obytný soubor Panorama, Brno

  1 /
 • Obytný soubor Panorama, Brno

  Obytný soubor Panorama, Brno

  1 /
 • Obytný soubor Panorama, Brno

  Obytný soubor Panorama, Brno

  1 /
 • Obytný soubor Panorama, Brno

  Obytný soubor Panorama, Brno

  1 /
 • Obytný soubor Panorama, Brno

  Obytný soubor Panorama, Brno

  1 /
 • Obytný soubor Panorama, Brno

  Obytný soubor Panorama, Brno

  1 /
 • Obytný soubor Panorama, Brno

  Obytný soubor Panorama, Brno

  1 /
 • Obytný soubor Panorama, Brno

  Obytný soubor Panorama, Brno

  1 /
 • Obytný soubor Panorama, Brno

  Obytný soubor Panorama, Brno

  1 /
 • Obytný soubor Panorama, Brno

  Obytný soubor Panorama, Brno

  1 /
 • Obytný soubor Panorama, Brno

  Obytný soubor Panorama, Brno

  1 /
 • Obytný soubor Panorama, Brno

  Obytný soubor Panorama, Brno

  1 /
 • Obytný soubor Panorama, Brno

  Obytný soubor Panorama, Brno

  1 /
 • Obytný soubor Panorama, Brno

  Obytný soubor Panorama, Brno

  1 /
 • Obytný soubor Panorama, Brno

  Obytný soubor Panorama, Brno

  1 /
 • Obytný soubor Panorama, Brno

  Obytný soubor Panorama, Brno

  1 /
 • Obytný soubor Panorama, Brno

  Obytný soubor Panorama, Brno

  1 /
 • Obytný soubor Panorama, Brno

  Obytný soubor Panorama, Brno

  1 /
 • Obytný soubor Panorama, Brno

  Obytný soubor Panorama, Brno

  1 /
 • Obytný soubor Panorama, Brno

  Obytný soubor Panorama, Brno

  1 /

Obytný soubor Panorama, Brno

Nad Přehradou, Brno-Bystrc
2008 – 2017

team: Linda Audyová, Rastislav Balog, Miroslava Blechová, Kateřina Eiermannová, Martin Jireš, Šárka Justová, Viktor Kvita, Šárka Macháčková, Lenka Musilová, Petr Pelčák, Luděk Rohovský, Alena Superatová, Petr Uhrín
investor:  Moravská stavební – INVEST, a.s., M.S. Panorama, s.r.o.
foto:  Filip Šlapal, David Židlický

Touto prací jsme vstoupili na svah na rozhraní města a příměstské krajiny. Svažuje se k severu a jsou z něj krásné výhledy na hladinu brněnské přehrady. Naším cílem bylo zde vytvořit obytnou čtvrť. Tedy nikoliv obvyklý „sídlištní“ rastr vzniklý mechanickým řazením staveb. Navrhli jsme proto urbánně strukturovaný celek s centrem tvořeným piazzetou vymezenou oblými objekty občanské vybavenosti – především hospodou, a s veřejnými prostory, jejichž charakter je různý, ale vždy typologicky srozumitelný.  Jsou zde tedy ulice s alejemi a podélným parkováním mezi frontami obytných domů traktovanými vertikálami jejich schodišť, park s dětským hřištěm na opačné straně domovních bloků, široké obytné ulice mezi řadami rodinných domů.

Struktura zástavby tvořená nad sebou ve svahu položenými horizontálami uličních front graduje od paty svahu po jeho hřeben. A to od spodních domů rodinných přes nižší bytové až k existujícím výškovým panelovým z 80. let na hřbetu kopce. Tak je skupina bodových paneláků necitlivě umístěná na vrcholu svahu zapojena do jeho zástavby a ztrácí něco ze své agresivity.

Ulice vedené po vrstevnici tvoří křivku – „hadovku“ vinoucí se po svahu. Naopak přímá pěšina jdoucí po spádnici je nejkratším pěším spojením s břehem přehrady. Propojuje nejvýše a nejníže položenou část obytného souboru a dělí ho na část zastavěnou bytovými domy na východě a rodinnými domy na západě. Ty svým drobnějším měřítkem vytváří přechod do krajiny s chatovými osadami nad přehradou.

Také pro tento přírodní rámec území jsme kladli důraz na vybavení bytů venkovními obytnými prostory. Loggie, balkony a střešní terasy zdůrazňují rezidenční charakter zástavby a dávají jí menší měřítko. Zubořez vrchního patra bloků a výrazně vysunuté konzoly balkonů, resp. zasunuté niky loggií také výrazně člení jejich hmotu. Stíny zdůrazňují trojrozměrnost a plasticitu zástavby svahu. Brání tak „slití“ jejího vjemu do jednotvárné hmoty a tak zdůrazňují topografii místa.