• Obytný soubor, Vsetín

  Obytný soubor, Vsetín

  1 /
 • Obytný soubor, Vsetín

  Obytný soubor, Vsetín

  1 /
 • Obytný soubor, Vsetín

  Obytný soubor, Vsetín

  1 /
 • Obytný soubor, Vsetín

  Obytný soubor, Vsetín

  1 /
 • Obytný soubor, Vsetín

  Obytný soubor, Vsetín

  1 /
 • Obytný soubor, Vsetín

  Obytný soubor, Vsetín

  1 /
 • Obytný soubor, Vsetín

  Obytný soubor, Vsetín

  1 /
 • Obytný soubor, Vsetín

  Obytný soubor, Vsetín

  1 /
 • Obytný soubor, Vsetín

  Obytný soubor, Vsetín

  1 /
 • Obytný soubor, Vsetín

  Obytný soubor, Vsetín

  1 /
 • Obytný soubor, Vsetín

  Obytný soubor, Vsetín

  1 /
 • Obytný soubor, Vsetín

  Obytný soubor, Vsetín

  1 /

Obytný soubor, Vsetín
2017 – 202?

team: Pavel Dvořák, Martina Mikócziová, Petr Pelčák, Jan Rolinc, Petr Talanda, Petr Uhrín
investor:  DELTA – Vsetínská pila, s.r.o.
vizualizace: KLOSBRUNECKÝ s.r.o.

Velký brownfield na jižní hraně centra města, oddělený od něj železniční tratí, umožňuje rozšíření městské zástavby rovněž za trať, resp. urbanizaci donedávna průmyslových ploch nacházejících se v bezprostředním sousedství středu města. S ním bude nová obytná čtvrt propojena podchodem, který rovněž slouží jako příchod na nádraží z jihu, což značně zjednoduší dopravu v centru. Je-li tedy nová městská čtvrt ze severu a východu vymezena železnicí a za ní se nacházejícím městským centrem, z jihu a západu její hranici tvoří naopak prvek přírodní či spíše přírodě blízký – bývalý náhon ve vegetačním břehovém pásu vzrostlých stromů, jehož organická linie prochází dezurbanizovaným předměstským územím až k jeho přítoku ze Vsetínské Bečvy. Na západní straně brownfieldu se nachází jediný zachovaný průmyslový objekt, bývalá továrna bratří Bubelů, nazývaná dle své produkce Křivačkárna, s cihelnou fasádou typickou pro památky industriální architektury.

Takový rámec území určil strukturu a charakter návrhu nové čtvrti. Ta se skládá ze čtyř různých městských bloků vymezujících různé veřejné prostory. Západní blok je tvořen historickou továrnou v rekonverzi na obchodní a společenské centrum. Zbylé bloky jsou obytné, přičemž ten východní v nynější fázi zůstane nezastavěn a může tedy být urbanisticky adaptován na budoucí potřeby a příležitosti rozvoje města. Střed území zaujímají dva bloky. Struktura obytné zástavby se od bariérové uliční fronty podél trati na severu otevírá směrem k náhonu a jeho vegetaci na jihu. Pevná obvodová zástavba bloků chránící jejich obytné prostředí před hlukem tak postupně jižním směrem „eroduje“ a mění se ze souvislé uliční fronty ve frontu tvořenou řadou bodových domů až po menší objemy kvazi „town houses“ na břehu, v parkově upraveném pásu s vycházkovými cestami podél náhonu. Ten tvoří jeden charakter ze škály navržených veřejných prostorů. Jiný vytváří dětské hřiště jižně před Křivačkárnou, další parkovací náměstí stíněné stromy před jižní stranou nádraží a tedy novým příchodem k němu i do centra města. Zatímco ulice podél železnice a druhá na ni kolmá vedoucí k území Na Lapači tvoří dopravní kostru sloužící obsluze území a jeho napojení na stávající urbanizovanou texturu na západě a jihu, vnitřní ulice čtvrti mezi novými obytnými bloky je pěší – „obytná“, s příjezdem k domovním vstupům pouze ve výjimečných případech. Všechny domy jsou totiž přímo propojeny s garážemi umístěnými pod střešní zahrady vnitrobloků.

Městský a současně též obytný charakter území je založen tradičním a srozumitelným urbanistickým řešením a podpořen velikostí a měřítkem staveb, obchody umístěnými na nárožích ulice podél železnice, venkovními obytnými prostory – balkony a loggiemi, obytnými vnitrobloky i přírodní materialitou vyzděných fasád. Jejichž povrch je navržen v přírodní světlé omítce souvislých uličních front, keramickém cihelném obkladovém pásku bodových staveb či pwc (syntetické dřevo) obkladových desek městských rodinných domů (town houses) v parku u náhonu.