• Budova Univerzity J. E. Purkyně, Ústí nad Labem

  Budova Univerzity J. E. Purkyně, Ústí nad Labem

  1 /
 • Budova Univerzity J. E. Purkyně, Ústí nad Labem

  Budova Univerzity J. E. Purkyně, Ústí nad Labem

  1 /
 • Budova Univerzity J. E. Purkyně, Ústí nad Labem

  Budova Univerzity J. E. Purkyně, Ústí nad Labem

  1 /
 • Budova Univerzity J. E. Purkyně, Ústí nad Labem

  Budova Univerzity J. E. Purkyně, Ústí nad Labem

  1 /
 • Budova Univerzity J. E. Purkyně, Ústí nad Labem

  Budova Univerzity J. E. Purkyně, Ústí nad Labem

  1 /
 • Budova Univerzity J. E. Purkyně, Ústí nad Labem

  Budova Univerzity J. E. Purkyně, Ústí nad Labem

  1 /
 • Budova Univerzity J. E. Purkyně, Ústí nad Labem

  Budova Univerzity J. E. Purkyně, Ústí nad Labem

  1 /
 • Budova Univerzity J. E. Purkyně, Ústí nad Labem

  Budova Univerzity J. E. Purkyně, Ústí nad Labem

  1 /
 • Budova Univerzity J. E. Purkyně, Ústí nad Labem

  Budova Univerzity J. E. Purkyně, Ústí nad Labem

  1 /
 • Budova Univerzity J. E. Purkyně, Ústí nad Labem

  Budova Univerzity J. E. Purkyně, Ústí nad Labem

  1 /
 • Budova Univerzity J. E. Purkyně, Ústí nad Labem

  Budova Univerzity J. E. Purkyně, Ústí nad Labem

  1 /
 • Budova Univerzity J. E. Purkyně, Ústí nad Labem

  Budova Univerzity J. E. Purkyně, Ústí nad Labem

  1 /
 • Budova Univerzity J. E. Purkyně, Ústí nad Labem

  Budova Univerzity J. E. Purkyně, Ústí nad Labem

  1 /
 • Budova Univerzity J. E. Purkyně, Ústí nad Labem

  Budova Univerzity J. E. Purkyně, Ústí nad Labem

  1 /
 • Budova Univerzity J. E. Purkyně, Ústí nad Labem

  Budova Univerzity J. E. Purkyně, Ústí nad Labem

  1 /
 • Budova Univerzity J. E. Purkyně, Ústí nad Labem

  Budova Univerzity J. E. Purkyně, Ústí nad Labem

  1 /
 • Budova Univerzity J. E. Purkyně, Ústí nad Labem

  Budova Univerzity J. E. Purkyně, Ústí nad Labem

  1 /

Budova Univerzity J. E. Purkyně, Ústí nad Labem

Na Okraji 1001/7, Ústí nad Labem
2015 – 2020, soutěž, 1. cena

team: Rastislav Balog, Barbara Bartoňková, Pavel Dvořák, Kateřina Eiermannová, Jan Foltýnek, Jakub Hanžl, Martina Holá, Martin Jireš, Nikola Korábová, Jan Kubát, Lenka Ľuptáková, David Menšík, Petr Pelčák, Petr Uhrín, David Vahala, Miroslava Zadražilová
investor:  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
vizualizace:  Spiritpixel
stav: realizace

 

Z torza kampusu vytváří návrh celek, který zapojuje do urbánní textury města. Používá pro to jasnou urbanistickou typologii, vytváří prostory a vazby s jednoznačným charakterem: náměstí, louka, park, promenáda, brána, městské schodiště, terasa.
Náměstí v těžišti kampusu je jeho jediným městsky artikulovaným veřejným prostorem. Vstupuje se z něj do budovy CPTO. Výhled k protějšímu hřebeni Větruše však její objem neuzavírá, neboť je v úrovni parteru průhledný skrze průchod do parku i prostor menzy. Do náměstí se také otevírá foyer před trojicí auditorií ve východním křídle. V úrovni parteru je tedy náměstí vizuálně propojeno s „veřejnými“ prostory budovy. Tvar jejího objemu vytváří figuru jasně rozeznatelnou v obraze města.

Architektura stavby je konkrétní ve své figuře, materialitě a prostorové struktuře, a to uvnitř i vně. Je utvářena jasným ustavením objemů a povrchů i hranice mezi vnitřním a vnějším. Tato jednoznačnost neomezuje, nýbrž průhledy, obrazy a perspektivou generuje bohatost prostorových vjemů. Současně však je její architektura tvořena rovněž abstrakcí. A to proto, aby byla lapidární. Jde přece o stavbu v parku. Abstrahovány jsou motivy okenních výplní: vizuálně skrývají plné parapety i okenní rámy. Základní prvek fasády – okno – je měřítkem antropometrické, jeho multiplikací v geometrickém řádu však vzniká celek měřítka velkého města či krajiny.

Objekt má půdorysný tvar písmene L s delším křídlem položeným po vrstevnici. V tomto křídle jsou pracovny pedagogů, kdežto v kratším, příčném provozy používané studenty-učebny a laboratoře. V místě průniku obou je umístěno hlavní vertikální jádro a na ně navazující prostor respiria s výhledem na město a do údolí Labe. Baterie výtahů má prosklenou šachtu, která vizuálně otevírá schodiště do respiria a k výhledům. Největší přednáškové místnosti jsou situovány ve vstupním podlaží, další velké učebny o patro níže. Obě přízemní podlaží – ze strany náměstí a parku – jsou proto prostorově spojeny patrovou vstupní halou.