• Ředitelství ESO, Garching, Německo

  Ředitelství ESO, Garching, Německo

  1 /
 • Ředitelství ESO, Garching, Německo

  Ředitelství ESO, Garching, Německo

  1 /
 • Ředitelství ESO, Garching, Německo

  Ředitelství ESO, Garching, Německo

  1 /
 • Ředitelství ESO, Garching, Německo

  Ředitelství ESO, Garching, Německo

  1 /
 • Ředitelství ESO, Garching, Německo

  Ředitelství ESO, Garching, Německo

  1 /
 • Ředitelství ESO, Garching, Německo

  Ředitelství ESO, Garching, Německo

  1 /
 • Ředitelství ESO, Garching, Německo

  Ředitelství ESO, Garching, Německo

  1 /
 • Ředitelství ESO, Garching, Německo

  Ředitelství ESO, Garching, Německo

  1 /
 • Ředitelství ESO, Garching, Německo

  Ředitelství ESO, Garching, Německo

  1 /
 • Ředitelství ESO, Garching, Německo

  Ředitelství ESO, Garching, Německo

  1 /

Ředitelství ESO, Garching, Německo

2007, Mezinárodní vyzvaná soutěž, 4. cena

spoluautor: Josef Kiszka, Lenka Musilová, Barbara Potysz, Petr Hrůša
investor: ESO

Návrh dostavby ředitelství ESO vychází z půdorysné kompozice původní budovy. Čtverec daný středy kruhů, kterými je formována, se stal také základem půdorysné kompozice její dostavby. Půdorysná forma čtverce s vnitřním dvorem se současně hlásí k dávné evropské tradici typologie vědeckých pracovišť, jejichž analogii můžeme v klášterech spatřovat. Předností takového uspořádání je kompaktnost a tedy provozní a komunikační úspornost, přehlednost a dobrá orientace zajištěná prostorovou dominancí vnitřního atria a dvorany. Ty přivádějí dovnitř budovy také dostatek světla a prostorovou bohatost, avšak zejména vytvářejí rámec týmové práci a diskuzi, pracovním i oddychovým setkáním pracovníků na společných prostorách širokých galerií. Tyto galerie dvoranu lemují, zatímco pracovny pro soustředěnou práci jsou umístěny po obvodu fasád, soukromím a výhledy umožňujícími pracovní koncentraci. Ve středu budovy, určeném světlem a prostorem pro pracovní i sociální kontakty, se odehrává také vědecký, společenský a representační život organizace, neboť je v něm umístěno auditorium, council room, foyery a kavárna s terasou – vše provozně i prostorově zorganizováno kolem dvorany se skleněným stropem. Všechny tyto „veřejné“ a společenské prostory rovněž navazují na nově vzniklé nádvoří mezi starou a novou budovou, které obě části propojuje i na společenský vstup do nové budovy z jejího předpolí. Spojení se starou budovou je provedeno nejkratší a nejjednodušší cestou přímo do staré vstupní haly. Návrh dvoupodlažního parkoviště vychází z výškového osazení původní budovy. Má spodní podlaží překryto zeminou, takže vytváří zelenou terénní vlnu při západní hranici pozemku.