• Rodný dům Josefa Hoffmanna, Brtnice

  Rodný dům Josefa Hoffmanna, Brtnice

  1 /
 • Rodný dům Josefa Hoffmanna, Brtnice

  Rodný dům Josefa Hoffmanna, Brtnice

  1 /
 • Rodný dům Josefa Hoffmanna, Brtnice

  Rodný dům Josefa Hoffmanna, Brtnice

  1 /
 • Rodný dům Josefa Hoffmanna, Brtnice

  Rodný dům Josefa Hoffmanna, Brtnice

  1 /
 • Rodný dům Josefa Hoffmanna, Brtnice

  Rodný dům Josefa Hoffmanna, Brtnice

  1 /
 • Rodný dům Josefa Hoffmanna, Brtnice

  Rodný dům Josefa Hoffmanna, Brtnice

  1 /
 • Rodný dům Josefa Hoffmanna, Brtnice

  Rodný dům Josefa Hoffmanna, Brtnice

  1 /

Restaurování rodného domu Josefa Hoffmana, Brtnice

Náměstí Svobody 263, Brtnice
1994 – 2003

spoluautor: Petr Hrůša
investor: město Brtnice
ocenění: 2003, čestné uznání – Stavba Vysočiny
foto: Filip Šlapal

Cílem návrhu bylo jednak uvést budovu do stavu, který by se blížil podobě domu po provedení úprav Josefem Hoffmannem v roce 1911, a dále objekt upravit pro funkci kulturního centra města Brtnice, tzn. jako památník Josefa Hoffmanna a současně jako veřejnou knihovnu a informační, výstavní a přednáškové centrum.

Rekonstrukce stavu z roku 1911 byla provedena u zachovalých částí hlavní budovy – barokní střecha zničená ve 30. letech požárem ani zděná pavlač severní strany zahradního průčelí stržená v 70. letech nebyly obnoveny. Rekonstrukce znamenala současně obnovu barokní podoby čelní fasády, která byla v 70. letech pod dohledem památkové péče zničena výměnou oken v obou podlažích. Nejvýraznější prvek rekonstrukce představují výmalby interiérů prvního patra, kde byla pod novějšími nátěry objevena, odkryta a zrestaurována výmalba podle Hoffmannova návrhu.

Tyto místnosti nyní slouží pro společné výstavní projekty vídeňského MAK a Moravské galerie v Brně. Veřejná knihovna (před rekonstrukcí v patře) byla nově umístěna v hospodářském křídle stavby, jež bylo pro tyto účely zásadně upraveno, a v části přízemí. Součástí stavby byla také úprava dílu zahrady. Zrekonstruována byla původní stodola a Hoffmannem navržený dřevěný zahradní altán.