• Římské náměstí, Brno

  Římské náměstí, Brno

  1 /
 • Římské náměstí, Brno

  Římské náměstí, Brno

  1 /
 • Římské náměstí, Brno

  Římské náměstí, Brno

  1 /
 • Římské náměstí, Brno

  Římské náměstí, Brno

  1 /
 • Římské náměstí, Brno

  Římské náměstí, Brno

  1 /
 • Římské náměstí, Brno

  Římské náměstí, Brno

  1 /
 • Římské náměstí, Brno

  Římské náměstí, Brno

  1 /

Římské náměstí, Brno

2010, veřejná soutěž

team: Petr Eliáš, Pavel Hrůza, Lenka Musilová, Petr Pelčák, Vladimír Sitta (zahrada)
investor: Statutární město Brno

Idea

Posílení genia loci Římského náměstí – směsi starobylosti a pitoresknosti; střetu měřítek a velikostí; fragmentů urbanistických textur; prolínání ulice a dvorů; časové vrstevnatosti. Vytvoření MÍSTA – celoročně živého, ale také poetického a zakotveného – MÍSTA PAMĚTI. Šalamounova zahrada – odraz historie města, jeho původní Židovské čtvrti, jejích budovatelů a obyvatel.

Strategie

Minimální počet i rozsah stavebních zásahů a jejich měřítko přiměřené historické zástavbě. Zachování stávajících domů a provázání je dostavbami do nového celku. Novostavby esteticky soudobé a přesto svojí formou (měřítko, proporce, poměr otvorů a plochy fasád), typologií (věž, nároží, dvorní trakt) a materiály (cihla, kámen) navazující na historické okolí. Živé funkční využití nových i starých budov. Celoročně přitažlivé místo – Šalamounova zahrada.

Stavby

Nové domy včetně zahradní zdi sjednoceny materiálem. Rozdílná velikost a barva cihel i způsob zdění. Cihelné fasády evokující historické stavby (fortifikace i „opadané“ omítky), zástavbu dvorů (dílny) i brněnské rezidenční paláce 19. století. Otevřená interpretace: starý x nový, skrývaný x veřejný, utilitární x reprezentativní posiluje mnohovrstevnost místa. Dvě nárožní stavby formují náměstí a propojují různě vysoké uliční fronty. Třetí dotváří prostor pro Šalamounovu zahradu. Využití výškového rozdílu terénu před a za bývalými hradbami pro podzemní garáže s vjezdem přímo z Okružní třídy.

Veřejné prostory

Kamenné náměstí – stále zelená katedrála Šalamounovy zahrady – pitoreskní pasáže s historickými dvory. Nový městský prostor při průchodu do Masarykovy ulice (demolici části dnes „mrtvé“ pasáže z 90. let kompenzuje nový atraktivní parter).

Zahrada

Interpretace zahradního umění Blízkého Východu v motivu Šalamounovy zahrady. Vzpomínka na obyvatele této čtvrti diskrétně uložená za stěny vyzděné z cihel bouraných starých brněnských domů. Věčně zelený obývací pokoj města. Zvenčí proměnlivé šaty ze psího vína, uvnitř na stěnách „vertikální zahrada“. Celoročně stálé vnitřní klima – skleněná střecha se v létě otevírá nebi. Kavárna v parteru nového dvorního traktu otevřená do zahrady. Flexibilně a celoročně využívaný veřejný prostor. Vodní kanálky lze pro koncert mechanicky zarovnat s dlažbou z izraelského vápence. Katedrální efekt datlových palem s vysoko nasazenou korunou. Staletá oliva v bloku původní izraelské půdy. Ze spár geologických vrstev tohoto bloku stékají slzy do vodních kanálků a sálá teplý pouštní vzduch. Hry dětí podněcuje exotika a voda, dospělí vytváří skupinky na přenosných roxorových židlích. V zimě zahrada prozařuje tajemné dvory okolí a láká k pobytí.

Funkční využití

Živé funkce parteru i historických objektů. Historické sklepy zapojeny do funkcí „svých“ budov (vinotéky, výstavy, koncerty). V parteru restaurace a kavárny, v nových domech bydlení, na nároží penzion. V klášteře centrum uměleckých škol (divadlo, hudba, tanec, výtvarné umění) s polyfunkčním sálem v bývalém dvoře: hudba dětských muzikantů prostupuje okolí. V monumentální budově bývalého finančního ředitelství významný Energetický regulační úřad nebo jiná celostátně významná instituce. Na Římském náměstí trh s květinami nebo s bioprodukty. Na nově vzniklém náměstíčku do Masarykovy ulice vinařský trh – centrální vinotéka zastupující všechny vinaře brněnské oblasti. Sklenice ryzlinku s pohledem na zahradní zeď popnutou révou…