• Rodinný dům, Mařatice

  Rodinný dům, Mařatice

  1 /
 • Rodinný dům, Mařatice

  Rodinný dům, Mařatice

  1 /
 • Rodinný dům, Mařatice

  Rodinný dům, Mařatice

  1 /
 • Rodinný dům, Mařatice

  Rodinný dům, Mařatice

  1 /

Rodinný dům, Mařatice

Uherské Hradiště-Mařatice
2004 – 2006

spoluautor: Petr Hrůša
výtvarná díla: sádrové reliéfy ve vstupní hale / akad. soch. Michal Blažek
investor: soukromá osoba
foto: Filip Šlapal

Návrh vychází ze stávajícího objektu jak výškovým členěním, tak využitím nosných a obvodových konstrukcí. Ve stávající části je umístěna nová, seshora osvětlená vstupní hala, ze které jsou přístupny ložnice, pracovna, prádelna, fitness a sklep. V patře je pak obývací pokoj s kuchyní a místností pro domácí práce. K severozápadní fasádě je přistavěna nová hmota obsahující v přízemí garáž a v patře ložnici, šatny a koupelnu, na jihovýchodní fasádu navazuje zimní zahrada, přes kterou je přístupný krytý bazén. Jednotlivé vnitřní prostory jsou osvětleny otvory, které reagují na polohu vůči světovým stranám, ulici a účelu místnosti. Charakteristickým prvkem jsou úzká svislá okna na jihozápadní fasádě do ulice, které osvětlují obývací pokoj a současně omezují pohled z ulice do domu.
Fasádní lícové cihly kryjí zateplení původního objektu a sjednocují starou a novou část stavby.
Zahrada je rozčleněna na tři celky – ve spodní části pozemku jsou stříhané trávníky tvořící předprostor domu, střední část navazuje na obývací pokoj a pomocí opěrných zídek a obytných teras reaguje na sklon terénu a výškové úrovně domu a bazénu, koncová, nejvýše položená část je koncipována jako sad.