• Domov pro seniory Červený kopec, Brno

  Domov pro seniory Červený kopec, Brno

  1 /
 • Domov pro seniory Červený kopec, Brno

  Domov pro seniory Červený kopec, Brno

  1 /
 • Domov pro seniory Červený kopec, Brno

  Domov pro seniory Červený kopec, Brno

  1 /
 • Domov pro seniory Červený kopec, Brno

  Domov pro seniory Červený kopec, Brno

  1 /
 • Domov pro seniory Červený kopec, Brno

  Domov pro seniory Červený kopec, Brno

  1 /
 • Domov pro seniory Červený kopec, Brno

  Domov pro seniory Červený kopec, Brno

  1 /
 • Domov pro seniory Červený kopec, Brno

  Domov pro seniory Červený kopec, Brno

  1 /
 • Domov pro seniory Červený kopec, Brno

  Domov pro seniory Červený kopec, Brno

  1 /
 • Domov pro seniory Červený kopec, Brno

  Domov pro seniory Červený kopec, Brno

  1 /

Domov pro seniory Červený kopec, Brno
2018, kombinovaná soutěž, 2. cena

team: Jakub Czapek, Petra Fialová, Petr Pelčák, David Vahala, Eva Wagnerová
vizualizace: KLOSBRUNECKÝ s.r.o.
zadavatel:  Statutární město Brno

Budova je umístěna ve východní, rovinaté straně pozemku ve stavební čáře ulice. Její tvar vytváří dva venkovní prostory, které jsou její součástí, nelze je od stavby oddělit: vstupní otevřené nádvoří a vnitřní zahradu. Ty spolu se zahradou na terénní terase na západní hraně domova a komunitními zahrádkami na střeše nabízejí snadno dostupné vnější obytné prostory různého charakteru. Zbytek rozsáhlého pozemku bývalé LDN tak může být použit pro výstavbu městských obytných domů, čímž vznikne obytné prostředí s pestrou generační skladbou obyvatel. Současně rozumná velikost venkovních ploch domova snižuje náklady na jejich kvalitní údržbu.Návrh vytváří dům. Takový, aby byl domovem. Není ústavem a není „strukturou“. Tvoří prostředí pro důstojný život ve stáří, prostory, které všechny lze obývat. Dům nemá chodby. Je městem. Chodby jsou ulicemi s nárožími, náměstími, plácky a zahradami. Tedy místy k životu. Přináší pestrost příležitostí i nabídky (prostorových) zážitků a současně srozumitelnost, dobrou orientaci, bezpečí, pohodlí, přirozené světlo a sociální kontakty. Návrh určuje charakter a kvalitu vnitřních i venkovních prostorů. Na nich závisí obytnost prostředí. O tu zde jde.

Budova vypadá jako malý obytný dům. Každý pokoj má na fasádě svoji loggii nebo balkon s vegetací, každé okno má dostatek slunce a ničím nestíněný výhled. Členění fasád loggiemi resp. balkony
podporuje obytnost stavby a dává jí příjemné měřítko. Vnitřní prostorová struktura domu je přepisem města a jeho veřejných prostorů. Obytné pokoje jsou okny otevřeny dovnitř, do ulic, které se setkávají na nárožích, vytváří plácky a náměstíčka a hledí do centrálního parku – kryté zahrady s opravdovými stromy. Podobně jako velikost, měřítko a prostorové uspořádání stavby podporuje atmosféru domova i její materialita. Materiály jsou přírodní, přátelské, haptické kvality: režná cihla vnějších i vnitřních fasád horizontálně traktovaná patrovými římsami z probarveného betonu, dřevěné dveře, madla zábradlí i rámy oken, kamenné desky „na zemi“, čili na podlaze veřejných provozů přízemí (nenákladná opalovaná kartáčovaná žula) a „koberec“ dekorované cementové dlažby na chodbách obytných pater. Popínavá vegetace fasád snižuje zahřívání budovy v létě a spoluvytváří příjemné vnitřní klima, podobně jako bazén podél nejzahřívanější západní fasády. Díky trvanlivým „tvrdým“ materiálům fasády (keramika, beton), jejich jednoduchému stavebnímu řešení a rámům oken krytých v loggiích má plášť dlouhou životnost a minimální potřebu údržby.