• Středisko správy a údržby dálnic, Přerov

  Středisko správy a údržby dálnic, Přerov

  1 /
 • Středisko správy a údržby dálnic, Přerov

  Středisko správy a údržby dálnic, Přerov

  1 /
 • Středisko správy a údržby dálnic, Přerov

  Středisko správy a údržby dálnic, Přerov

  1 /

Středisko správy a údržby dálnic, Přerov

Přerov II – Předmostí
2009 – 2021

team: Miroslava Blechová, Viktor Kvita (vedoucí projektu), Petr Pelčák, Petr Uhrín
investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Brno

Areál je dvorcem v krajině. Jednotlivé objekty jsou uspořádány tak, že mezi sebou vytvářejí manipulační plochu, jejíž podélná osa je rovnoběžná s dálnicí a do které jsou orientovány všechny vstupy a vjezdy. Od dálnice je tento prostor pohledově i hlukově oddělen souvislou frontou, do které jsou seřazeny velké objekty dílen a garáží.
Areál je navržen v prostých a lapidárních formách, neboť bude vnímán z auta jedoucího po dálnici. Jednotlivé provozy jsou seskládány v logické celky, vytvářející kompaktní hmoty a jednoduchou kompozici. Takto jsou eliminovány i velikosti obestavěných prostorů a zastavěných ploch a je tak optimalizována investiční i provozní ekonomie.
Provozní budova určená pro pobyt a práci lidí má oproti garážím a autodílnám lidské měřítko i adekvátní detail architektury. Je umístěna přímo u vjezdu do areálu, který vytváří architektonický motiv brány.
Formálně jednotícími prvky areálu jsou základní modulace, tvary a krytina střech, materiál a členění výplní otvorů, materiálové a barevné řešení fasád. Dřevo, které se kromě fasád uplatňuje i na konstrukci a v interiéru správní budovy, má svým přírodním a „teplým“ charakterem vytvořit příjemné pracovní zázemí zaměstnancům, kteří mimo středisko pracují v neosobním a nebezpečném prostoru dálnice.