• Terminál VRT Jihlava

  Terminál VRT Jihlava

  1 /
 • Terminál VRT Jihlava

  Terminál VRT Jihlava

  1 /
 • Terminál VRT Jihlava

  Terminál VRT Jihlava

  1 /
 • Terminál VRT Jihlava

  Terminál VRT Jihlava

  1 /
 • Terminál VRT Jihlava

  Terminál VRT Jihlava

  1 /
 • Terminál VRT Jihlava

  Terminál VRT Jihlava

  1 /
 • Terminál VRT Jihlava

  Terminál VRT Jihlava

  1 /
 • Terminál VRT Jihlava

  Terminál VRT Jihlava

  1 /
 • Terminál VRT Jihlava

  Terminál VRT Jihlava

  1 /
 • Terminál VRT Jihlava

  Terminál VRT Jihlava

  1 /
 • Terminál VRT Jihlava

  Terminál VRT Jihlava

  1 /
 • Terminál VRT Jihlava

  Terminál VRT Jihlava

  1 /

Terminál VRT Jihlava

Pávov u Jihlavy
2024, otevřená architektonicko – urbanistická soutěž, 3. cena

ve spolupráci s HBH Projekt spol. s r.o., Link projekt s.r.o.

 

team: David Gášek, Jakub Hanžl, Marián Kleiman, Yevhenii Krasnikov, Petr Pelčák, Jan Sochor, Richard Sukač, Jiří Španiller, Petr Uhrín, David Vahala
investor:  Správa železnic, státní organizace
krajinná architektura:  Ing. Vladimír Sitta
vizualizace:  Ateliér Brunecký

 

Předností projektu je jeho jednoduchost. Ta kromě provozní a investiční úspornosti přináší intuitivní a snadnou orientaci, přehlednost, jednoznačné a krátké komunikační vazby, což spolu s velkorysým prostorem odbavovací haly zakládá komfort cestujících.

Ten je důležitým aspektem vysokorychlostní železnice také proto, že VRT mají převzít velký díl kapacit dopravy letecké a automobilové. Referencí komfortu terminálu VRT tedy je letištní terminál.

Architektura veliké a komplikované stavby multimodálního terminálu se měřítkem a lapidárností vztahuje ke krajině, kterou nutně proměňuje, a přitom s ní vede dialog. Tvoří ji půdorysně analogické trojúhelníkovité „kry“ tvarující topografii terminálu i jeho originální formu.

Monolitický železobeton, tedy materialita, která formu terminálu zhmotňuje, z něj činí jednotný a působivý celek. Spolu s proudnicovým tvarováním „ker“ tak jasně artikulují jeho vztah ke krajině a stejně tak přináležitost k vysokorychlostní železnici, a zároveň cestujícím vytvářejí důstojné a příjemné prostředí.

Ohled, který návrh ve svém celku věnuje krajině, se totiž v blízkosti a detailu přesouvá k člověku. Ve vzdálenosti, kdy naše oko vnímá vnější i vnitřní povrchy odbavovací haly, zjistí, že jejich členění a struktura mají detail a lidské měřítko. Ty přinášejí dřevěná prkna jako horizontální šalování betonu stěn i jako podvěšený akustický strop haly.

Lesy jako symbol Vysočiny vtiskují charakter jejímu hlavnímu dopravnímu terminálu, kde pro naše oči i hmat je dřevo vůdčím a vše procházejícím estetickým motivem.

Přírodní a krajinné motivy návrhu vytváří organický celek. Ale zároveň také organickou složku vysokorychlostní železniční dopravy, která v člověku i krajině vyrovnává její stránky technicistní.

Ohled ke krajině, člověku i budoucnosti přináší aplikace vyspělých principů provozní i energetické udržitelnosti vč. zelenomodré infrastruktury. Investiční úspornost vedla k náhradě estakády náspem a ke křížení dálnice místo (patrně) nejdelším evropským vysokorychlostním železničním mostem bez středové podpěry konvenčním třípolovým mostem běžného rozponu.