• Udržitelná čtvrť Nové Dolíky, Slaný

  Udržitelná čtvrť Nové Dolíky, Slaný

  1 /
 • Udržitelná čtvrť Nové Dolíky, Slaný

  Udržitelná čtvrť Nové Dolíky, Slaný

  1 /
 • Udržitelná čtvrť Nové Dolíky, Slaný

  Udržitelná čtvrť Nové Dolíky, Slaný

  1 /
 • Udržitelná čtvrť Nové Dolíky, Slaný

  Udržitelná čtvrť Nové Dolíky, Slaný

  1 /
 • Udržitelná čtvrť Nové Dolíky, Slaný

  Udržitelná čtvrť Nové Dolíky, Slaný

  1 /
 • Udržitelná čtvrť Nové Dolíky, Slaný

  Udržitelná čtvrť Nové Dolíky, Slaný

  1 /

Udržitelná čtvrť Nové Dolíky, Slaný
2023, užší soutěž

team: Richard Čech, Petr Pelčák, Vladimír Sitta/krajina, Dominik Socha, Petr Soldán/doprava, David Vahala, Jiří Vítek/MZI
investor:  Město Slaný
model: TAKJAK

 

Novou čtvrt návrh propojuje s okolním městem ulicemi navazujícími na ty existující na hranicích území. Na hrotu klínu, v čele nové čtvrti, který zároveň leží ve středu celého segmentu města za železnicí, je situováno náměstí jako centrum čtvrti a současně centrum celé západní části města, které dosud chybí. To je atraktivním veřejným prostorem, dlaní či náručím otevírajícím se do sousedství, a proto dobré sousedství zakládající.

Struktura zástavby území je traktována do bloků vymezených mřížkou ulic. Její velikost i orientace je shodná s uliční mřížkou sousedící, předválečné urbánní struktury, která přenesla urbánní rozvoj města na západ za železniční dráhu a založila charakter této jeho části. Geometrie mřížky je také určena body možného napojení na okolí ulicemi navazujícími na ty existující na hranici území.

Západní strana nové čtvrti je hranicí zastavěné plochy města. Návrh zde vytváří artikulovaný přechod do příměstské krajiny, ba vytváří i tuto krajinu samu, neboť de facto neexistuje. Měřítko zástavby se zde zmenšuje, její geometrie otevírá a rozšířenými profily ulic přecházejícími v cesty skrze agrární park plyne do krajiny. Krajinný agrární park je atraktivním rekreačním, volnočasovým a edukačně-poznávacím zázemím nejen západního předměstí, nýbrž celého města.

Čtvrt Nové Dolíky tak má atraktivní ohniska na obou koncích své podélné osy, a tedy gradaci a komponované propojení do krajiny i k městu. Nová čtvrt vystavěná na principech urbanismu evropských měst s krajinou za svými zády, historickým jádrem před sebou a sídlišti po svých bocích pouze nesousedí, nýbrž zakládají urbánní celek.