• Wilhelm Leuschner Platz, Lipsko, Německo

  Wilhelm Leuschner Platz, Lipsko, Německo

  1 /
 • Wilhelm Leuschner Platz, Lipsko, Německo

  Wilhelm Leuschner Platz, Lipsko, Německo

  1 /
 • Wilhelm Leuschner Platz, Lipsko, Německo

  Wilhelm Leuschner Platz, Lipsko, Německo

  1 /
 • Wilhelm Leuschner Platz, Lipsko, Německo

  Wilhelm Leuschner Platz, Lipsko, Německo

  1 /

Wilhelm Leuschner Platz, Lipsko, Německo

2010 – 2015, soutěžní workshop, 1. místo

team: Tomáš Machovský, Petr Pelčák, David Vahala, Andreas Wolf
spoluautor: prof. Andreas Wolf, Lipsko

Ideové městotvorné řešení vybombardované části Lipska v těsném předpolí historického jádra bylo vypracováno v rámci vyzvaného urbanistického workshopu. Dosud uvažovaná bloková zástavba území, pro kterou se však dosud nenašel investor, je totiž znemožněna dokončovanou realizací podzemního železničního tunelu s výstupními objekty stanice. Návrh vytváří v západní části městský park jako novou interpretaci původní esplanády, na východní straně potom blokovou zástavbu částečně v historické uliční stopě, s uvažovanou městskou tržnicí, jejíž průčelí směřuje na nové náměstí. Návrh především sledoval ideu propojení jižní urbánní textury města s okružní třídou, dovedení významné městské osy směřující k bývalému výstavišti až na Ring, jasné a jednoznačné pozice nově vzniklého veřejného prostoru k Ringu, rytmizování, definování a vzájemné propojení jeho prostorových segmentů a v neposlední řadě městotvorné zdůraznění pozice veřejných staveb (kostel, knihovna, tržnice). Navrženou esplanádou také vzniká adekvátní městský prostor pro uvažované umístění pomníku Sjednocení. Návrh uvažuje také dočasné využití části území tak, aby získalo městotvornou funkci a tvář v době dokončení podzemní železniční stanice a jeho postupné budování v logických etapách.