• Základní škola Chýně – Hostivice

  Základní škola Chýně – Hostivice

  1 /
 • Základní škola Chýně – Hostivice

  Základní škola Chýně – Hostivice

  1 /
 • Základní škola Chýně – Hostivice

  Základní škola Chýně – Hostivice

  1 /
 • Základní škola Chýně – Hostivice

  Základní škola Chýně – Hostivice

  1 /
 • Základní škola Chýně – Hostivice

  Základní škola Chýně – Hostivice

  1 /
 • Základní škola Chýně – Hostivice

  Základní škola Chýně – Hostivice

  1 /
 • Základní škola Chýně – Hostivice

  Základní škola Chýně – Hostivice

  1 /
 • Základní škola Chýně – Hostivice

  Základní škola Chýně – Hostivice

  1 /
 • Základní škola Chýně – Hostivice

  Základní škola Chýně – Hostivice

  1 /
 • Základní škola Chýně – Hostivice

  Základní škola Chýně – Hostivice

  1 /
 • Základní škola Chýně – Hostivice

  Základní škola Chýně – Hostivice

  1 /
 • Základní škola Chýně – Hostivice

  Základní škola Chýně – Hostivice

  1 /
 • Základní škola Chýně – Hostivice

  Základní škola Chýně – Hostivice

  1 /

Základní škola Chýně – Hostivice

Chýně
2021, vyzvaná soutěž, 2. zvýšená cena

 

team: Richard Čech, Jakub Hanžl, Anette Oberfranczová, Petr Pelčák, Jan Sochor, Petr Soldán/doprava, Eva Wagnerová/krajina
investor:  Svazek obcí Chýně – Hostivice
vizualizace:  Dousek Záborský

Navržená škola je obojím zároveň – přátelským dětským světem i jednou z institucí, které utváří společnost. Je školou soudobé, otevřené pedagogiky – není složena z vedlejších a hlavních ploch, z chodeb a tříd. Naopak všechny její plochy slouží výuce, výchově a vzdělávání. Nemá komunikací, jen míst k pobývání. Plochy podlaží jsou pouze kombinací uzavřených a otevřených učebních prostor. Tradiční třídy či učebny ve stejné míře rozšiřují či doplňují plochy pro týmovou práci, projektovou přípravu, jinou než frontální výuku, místa pro setkávání a sdružování. Škola si utváří svůj vlastní svět nejen uvnitř, ale i vně. Má dostatek charakteru i otevřenosti, aby obstála nyní, osamoceně stojící v polích, i v budoucnu jako součást obytného území obce. Prostorovým a provozním uspořádáním interiéru i venkovních ploch je připravena, aby se stala lokálním společenským centrem obou sídel, s atraktivním a snadným využitím po vyučování. Je svým založením adaptivní a flexibilní. Je také navržena jako stavba udržitelná, s minimálními provozními náklady a maximální možností získání dotací. Je navržena tak, aby vytvořila místo. V topografii obce/obcí i v životě svých žáků.

Celá stavba je navržena v souladu s principy udržitelnosti ve všech významech tohoto slova: mimořádně kompaktní tvar, jednoduchý modulární konstrukční systém s prefabrikovanou modulární fasádou ze dřeva, maximální využití pasivních energetických prvků (stínění fasád vegetací i konstrukčními prvky, využití solární energie, noční předchlazení, přirozené větrání) při současném využití úsporných technologií (tepelná čerpadla, solární kolektory), vegetace na střeše i na fasádě ke zlepšení mikroklimatu vně i uvnitř stavby, venkovní úpravy s vegetací a propustnými zpevněnými povrchy vytvářející přírodě blízký ostrov zeleně.