• Základní škola Předklášteří

  Základní škola Předklášteří

  1 /
 • Základní škola Předklášteří

  Základní škola Předklášteří

  1 /
 • Základní škola Předklášteří

  Základní škola Předklášteří

  1 /
 • Základní škola Předklášteří

  Základní škola Předklášteří

  1 /
 • Základní škola Předklášteří

  Základní škola Předklášteří

  1 /
 • Základní škola Předklášteří

  Základní škola Předklášteří

  1 /
 • Základní škola Předklášteří

  Základní škola Předklášteří

  1 /
 • Základní škola Předklášteří

  Základní škola Předklášteří

  1 /
 • Základní škola Předklášteří

  Základní škola Předklášteří

  1 /
 • Základní škola Předklášteří

  Základní škola Předklášteří

  1 /

Základní škola Předklášteří

Předklášteří

2022, užší soutěž, 1. cena

team: Richard Čech, Jakub Hanžl, Petr Pelčák, Jan Sochor, Richard Sukač, Vítězslav Malina/PBŘ, Petr Soldán/doprava, Eva Wagnerová/krajina
investor:  Dobrovolný svazek Tišnovsko
vizualizace: Atelier Brunecký

 

Nalezení pozice školy a uspořádání areálu je v jejím zadaném situování klíčem k řešení úkolu, jehož základní otázkou je, jak z ne-místa učinit místo. A to dnes – uprostřed polí i zítra s jejich urbanizací dle ÚP. Škola nechává stranou rušivou státní silnici, redukční stanici plynu a sklady instalatérské firmy i neodhadnutelné budoucí uspořádání sídliště rodinných domů a obrací se čelem do volné krajiny. Tím získává možnost si vytvořit dostatečně velké, budoucí výstavbou neovlivněné (a tedy ve své podobě definitivní) a ke všem přístupům vstřícné veřejné prostranství před sebou a rozlehlou zahradu a sportovní areál za sebou. Je bezpečně dosažitelná pěšími ze všech směrů a módů dopravy. Orientací zástavby i uspořádáním ploch shodnými s okolím se včleňuje do obce jako dobrý soused. Přitom je zároveň přátelským dětským světem i institucí utvářející společnost. Je školou soudobé, otevřené pedagogiky. Tradiční třídy či učebny rozšiřují či doplňují plochy pro týmovou práci, jinou než frontální výuku, místa pro sdružování. Je také navržena jako stavba udržitelná, s minimálními provozními náklady a maximální možností získání dotací.