• Kniha Petra Pelčáka O architektuře

    Kniha Petra Pelčáka O architektuře

    1 / 1

Nakladatelství Books & Pipes vydalo knihu Petra Pelčáka O architektuře: stavby — město — lidé — doba.

Jde o výběr jeho textů z posledních 15 let.

„Petr Pelčák patří nepochybně k nejvýznamnějším architektům současné české scény. Není však jen vynikajícím architektem-praktikem. Reprezentuje totiž poměrně úzký okruh našich architektonických osobností, které pokládají za svou povinnost vyjadřovat se k problémům architektury a urbanismu také teoretickými, kritickými, ba i uměleckohistoricky laděnými texty. V nich se ostře vyjadřuje k problémům současné architektonické tvorby u nás i ve světě. Jeho názory jsou výborně zformulované a vyznačují se velkou myšlenkovou hloubkou, jsou však i velmi vyhraněné, a provokují tak každého čtenáře k zamyšlení a někdy i k polemice.“

Rostislav Švácha, historik a teoretik architektury

 

 


Zpět