• Kniha Petra Pelčáka O architektuře

    Kniha Petra Pelčáka O architektuře

    1 / 1

Nakladatelství Books & Pipes vydalo knižní výbor jeho úvah a statí O architektuře: stavby — město — lidé — doba, z nichž mnohé byly v průběhu let otištěny na stránkách Kontextů.


Zpět