• 4. kvadrant Vítězného náměstí, Praha

  4. kvadrant Vítězného náměstí, Praha

  1 /
 • 4. kvadrant Vítězného náměstí, Praha

  4. kvadrant Vítězného náměstí, Praha

  1 /
 • 4. kvadrant Vítězného náměstí, Praha

  4. kvadrant Vítězného náměstí, Praha

  1 /
 • 4. kvadrant Vítězného náměstí, Praha

  4. kvadrant Vítězného náměstí, Praha

  1 /
 • 4. kvadrant Vítězného náměstí, Praha

  4. kvadrant Vítězného náměstí, Praha

  1 /
 • 4. kvadrant Vítězného náměstí, Praha

  4. kvadrant Vítězného náměstí, Praha

  1 /
 • 4. kvadrant Vítězného náměstí, Praha

  4. kvadrant Vítězného náměstí, Praha

  1 /
 • 4. kvadrant Vítězného náměstí, Praha

  4. kvadrant Vítězného náměstí, Praha

  1 /
 • 4. kvadrant Vítězného náměstí, Praha

  4. kvadrant Vítězného náměstí, Praha

  1 /
 • 4. kvadrant Vítězného náměstí, Praha

  4. kvadrant Vítězného náměstí, Praha

  1 /
 • 4. kvadrant Vítězného náměstí, Praha

  4. kvadrant Vítězného náměstí, Praha

  1 /

4. kvadrant Vítězného náměstí

Praha
2023, mezinárodní architektonická soutěž

ve spolupráci s Thomas Müller Ivan Reimann Architekten, Berlin

 

team: Vojtěch Bodlák, Richard Čech, Jakub Hanžl, Thomas Müller, Petr Pelčák, Ivan Reimann, Jan Sochor, Richard Sukač, David Vahala, Hana Vymětalíková, Vladimír Sitta/krajina, Petr Soldán/doprava, Martin Baksa/retail konzultant
investor:  Fourth Quadrant s.r.o.
vizualizace:  Ateliér Brunecký

 

Urbanistická studie Vítězného Náměstí, tak jak byla navržena Antonínem Engelem, zůstala fragmentem. Její podstatou byl tradiční urbanismus uzavřených městských bloků s jasně definovanými uličními prostory a symetrickým náměstím tvořícím centrum čtvrti i monumentální symbol samostatnosti nové republiky.

Cílem projektu je co nejsamozřejmějším způsobem dokončit původní urbanistickou koncepci a zároveň do ní integrovat podmínky a potřeby dnešního města. Projekt proto doplňuje oba chybějící bloky a dotváří jak prostor náměstí, tak i okolních ulic. Specifický způsob symetrie, velikost jednotlivých bloků, materiály a měřítko fasád přitom jsou současné a zároveň nově interpretující základní zónování a architektonické členění engelovské zástavby.

Při integraci obou bloků do stávající situace projekt respektuje doporučené řešení dopravní obsluhy a existující topografii. Přitom chce generovat synergie mezi různými zadáním požadovanými částmi funkčního programu: obchody, službami, vysokou školou, kancelářemi a bydlením. Taková přirozená směs různých funkcí a různorodost veřejného života je pro nás velkou kvalitou tradičního evropského města.

Základním organizačním prvkem projektu je kříž dvou pěších spojení: monumentální osy ulice Technické, která byla základním prvkem engelovské koncepce a která spojuje kampus ČVUT s Vítězným Náměstím, a na ni kolmou obchodní pasáží, spojující přirozeným způsobem podzemí stanice metra Dejvická s ulicí Jugoslávských Partyzánů a obytnou čtvrtí severovýchodních Dejvic. Tato spojení respektují pěší pohyby a dělí oba plošně veliké bloky na menší celky. Spolu s dalšími průchody člení vnitrobloky, vytváří pěší zkratky mezi různými prostory i funkčními jednotkami a nabízejí různorodé veřejné užití klidných zahradních vnitrobloků v dopravně velmi zatíženém území.