• Bytové domy U Měšťanských škol, Praha Kobylisy

  Bytové domy U Měšťanských škol, Praha Kobylisy

  1 /
 • Bytové domy U Měšťanských škol, Praha Kobylisy

  Bytové domy U Měšťanských škol, Praha Kobylisy

  1 /
 • Bytové domy U Měšťanských škol, Praha Kobylisy

  Bytové domy U Měšťanských škol, Praha Kobylisy

  1 /
 • Bytové domy U Měšťanských škol, Praha Kobylisy

  Bytové domy U Měšťanských škol, Praha Kobylisy

  1 /
 • Bytové domy U Měšťanských škol, Praha Kobylisy

  Bytové domy U Měšťanských škol, Praha Kobylisy

  1 /
 • Bytové domy U Měšťanských škol, Praha Kobylisy

  Bytové domy U Měšťanských škol, Praha Kobylisy

  1 /
 • Bytové domy U Měšťanských škol, Praha Kobylisy

  Bytové domy U Měšťanských škol, Praha Kobylisy

  1 /

Bytové domy U Měšťanských škol, Praha Kobylisy

Praha – Kobylisy

2023

team: Petr Pelčák, Anette Oberfranczová, Dominik Socha, David Vahala (vedoucí projektu)
investor:  Moravská stavební – INVEST, a.s.
vizualizace: Atelier Brunecký

 

Trojice domů vytváří východní perforovanou hranu zahradního bloku škol ze 30. let. Jeho zelenou podkovu cloní od sousedního velkého parkoviště a trafostanice i od hluku dopravy v ulici Střelničné. (Posledním, 4. článkem uliční fronty má na jejím jižním nároží být stavba městské sportovní haly.)  Skulpturálně tvarované hmoty domů formují zelené vnitrobloky otevírající se západním směrem ke stávajícím zahradám. Na opačné straně dávají ulici U školské zahrady osobitý charakter malé piazzetty před vstupy, které jsou prosklenou stěnou spojené se vstupními halami.

Jednotlivé domy jsou tělesy skládanými z menších kvadratických objemů, takže svým měřítkem a výškou reagují na kontext okolní zástavby. Jejich obytnou funkci zdůrazňují velké balkony s plnými parapety. Fasády jsou obloženy světlými keramickými pásky, jejichž plochu „otevírají“ široké omítané šambrány oken s lakovanými dřevěnými rámy.