• Fakultní nemocnice Hradec Králové

  Fakultní nemocnice Hradec Králové

  1 /
 • Fakultní nemocnice Hradec Králové

  Fakultní nemocnice Hradec Králové

  1 /
 • Fakultní nemocnice Hradec Králové

  Fakultní nemocnice Hradec Králové

  1 /
 • Fakultní nemocnice Hradec Králové

  Fakultní nemocnice Hradec Králové

  1 /
 • Fakultní nemocnice Hradec Králové

  Fakultní nemocnice Hradec Králové

  1 /
 • Fakultní nemocnice Hradec Králové

  Fakultní nemocnice Hradec Králové

  1 /
 • Fakultní nemocnice Hradec Králové

  Fakultní nemocnice Hradec Králové

  1 /
 • Fakultní nemocnice Hradec Králové

  Fakultní nemocnice Hradec Králové

  1 /
 • Fakultní nemocnice Hradec Králové

  Fakultní nemocnice Hradec Králové

  1 /
 • Fakultní nemocnice Hradec Králové

  Fakultní nemocnice Hradec Králové

  1 /

Fakultní nemocnice Hradec Králové
2017, veřejná soutěž, 2. cena

ve spolupráci s LT PROJEKT a.s., Brno
team: Michaela Brychtová, Ladislav Drozd, Jan Foltýnek, Jan Kocmánek, Jan Kozák, Lenka L’uptáková, Filip Musálek, Petr Pelčák, Jan Pospíšil, Luděk Tomek, Petr Tomický, Petr Uhrín, Radek Ulrich, David Vahala, Filip Zlámal
vizualizace: KLOSBRUNECKÝ s.r.o.
zadavatel: Fakultní nemocnice Hradec Králové

Plocha mezi pavilony chirurgie, interny, onkologie a stravování je proměněna na park. Ten se stává centrálním prostorem nové části nemocnice, analogicky k uspořádání té původní, meziválečné. Nepřehledná stavební struktura postupně rozšiřovaného areálu tak získává jasnou organizaci a orientaci. Z parku bez automobilové dopravy (vyjma autobusu MHD, Kiss+Ride a sanit k onkologii) jsou vstupy do všech pavilonů po jeho obvodu. Veškerá dopravní obsluha chirurgického centra je vedena z východu, z komunikace na hranici areálu napojené na obě vrátnice. Parkování je soustředěno u příjezdu do areálu v parkovacím domě, jehož stavebnicová ocelová konstrukce umožňuje v budoucnu snadné a úsporné navýšení kapacity. Rozšíření pavilonu chirurgických oborů vč. parkování a dopravní obsluhy je vyřešeno výhradně v ploše území přístavby. Nevyžaduje tedy žádné další vyvolané investice ani přesuny objektů a zachovává tak plochy hospodářského zázemí jako rezervu pro budoucí rozvoj. Jako je park centrem, orientačním prvkem a komunikačním a pobytovým prostorem nové nemocnice, je takovým prvkem pro pavilon chirurgických oborů vstupní hala. Je vložena mezi jeho stávající a přistavovanou část. Otevřená, přímo prosvětlená hala prostorově i komunikačně propojuje všechna tři podlaží ambulantní i operační podnože stavby, na níž jsou umístěna čtyři shodně řešená podlaží klinik, jejichž lůžkové části jsou téměř symetricky uspořádány ve vztahu k centrálnímu návštěvnickému komunikačnímu jádru. Tak je dosaženo snadné orientace a minimálních vzdáleností v kompaktním objemu stavby. Ten spolu s masivním pláštěm a pouze skutečně potřebnou plochou prosklení zajišťuje energetickou úspornost provozu. Dispoziční a provozní řešení je vstřícné k pacientům i personálu, přináší racionální logistiku, jasnou orientaci a krátké vzdálenosti, vylučuje křížení dopravy, umožňuje dobré napojení na všechny navazující objekty a provozy stejně jako optimální propojení jednotlivých provozních částí a oddělení uvnitř centra a to ve všech etapách postupné realizace. Staccatový rytmus okenních pásů spojuje novou a starou část budovy. Mají sice odlišný povrch fasád (cihla a omítka), ale vytváří esteticky jednotný celek. Tak, jako centrální park rozvíjí základní prostorový motiv původní nemocnice, rozvíjí cihelná fasáda základní materiálový motiv hradeckých veřejných staveb – architektonickou tradici vytvořenou Kotěrou a Gočárem.