• Galerie Vaňkovka, Brno

  Galerie Vaňkovka, Brno

  1 /
 • Galerie Vaňkovka, Brno

  Galerie Vaňkovka, Brno

  1 /
 • Galerie Vaňkovka, Brno

  Galerie Vaňkovka, Brno

  1 /
 • Galerie Vaňkovka, Brno

  Galerie Vaňkovka, Brno

  1 /
 • Galerie Vaňkovka, Brno

  Galerie Vaňkovka, Brno

  1 /
 • Galerie Vaňkovka, Brno

  Galerie Vaňkovka, Brno

  1 /
 • Galerie Vaňkovka, Brno

  Galerie Vaňkovka, Brno

  1 /
 • Galerie Vaňkovka, Brno

  Galerie Vaňkovka, Brno

  1 /

Galerie Vaňkovka, Brno

Trnitá 22, Brno-střed
2001 – 2005

spoluautoři: Petr Hrůša, Renate Müller
výtvarné dílo: socha Přítomná minulost / akad. soch. Michal Blažek
investor: ECE Projektmanagement Praha s.r.o.
ocenění: 2005 „Top Invest“ — nejlepší investice roku
2005 Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR
foto: Filip Šlapal

Galerie Vaňkovka je první stavbou tzv. Jižního centra Brna. Je umístěna v bloku tvořeném bývalými průmyslovými areály, k nimž patří zejména strojní továrna Friedricha Wanniecka, stavební dvůr firmy bratří Eislerů a val železničního náspu dávno zrušené železniční propojky. Areál Wannieckovy továrny byl ještě před 12 lety určen k demolici, pak však byl prohlášen stavební kulturní památkou, a proto byl projekt připravován za spolupráce s orgány památkové péče. Z podstatné části areálu byly odstraněny těžce kontaminované konstrukce slévárny, po zrušení památkové ochrany byl zcela odstraněn historicky nejméně hodnotný objekt modelárny. Odstraněno bylo také zemní těleso železničního náspu. Přibližně 300 metrů dlouhá obchodní Galerie Vaňkovka tak nyní vytváří spojení mezi historickým jádrem a budoucím hlavním osobním nádržím. Dosud vždy neprostupné průmyslové území v předpolí bývalých hradeb tak získalo městskou funkci.
Základní dispoziční strukturu stavby navrhli architekti ECE v duchu jednotného provozního schématu nákupních center této hamburské firmy. Vertikální funkční členění objektu tvoří dvě spodní obchodní podlaží (130 obchodů na ploše cca 35 000 m2) a dvě vrchní podlaží parkovací (1000 parkovacích míst).
V návrhu byl kladen největší důraz na to, aby byla stavba dostatečně městská a aby byla její velikost kompenzována měřítkem materiálu blízkým člověku. Tím jsou režné cihly, typické v historickém areálu Vaňkovky. Ke zvýšení hmoty stavby byla vrchních parkovací podlaží opláštěná plechovými lamely, městský charakter obchodního parteru je zdůrazněn velkoplošnými výkladci a obkladem tmavou leštěnou žulou.