• Josefinum – adaptace jezuitského semináře, Klatovy

  Josefinum – adaptace jezuitského semináře, Klatovy

  1 /
 • Josefinum – adaptace jezuitského semináře, Klatovy

  Josefinum – adaptace jezuitského semináře, Klatovy

  1 /
 • Josefinum – adaptace jezuitského semináře, Klatovy

  Josefinum – adaptace jezuitského semináře, Klatovy

  1 /
 • Josefinum – adaptace jezuitského semináře, Klatovy

  Josefinum – adaptace jezuitského semináře, Klatovy

  1 /
 • Josefinum – adaptace jezuitského semináře, Klatovy

  Josefinum – adaptace jezuitského semináře, Klatovy

  1 /
 • Josefinum – adaptace jezuitského semináře, Klatovy

  Josefinum – adaptace jezuitského semináře, Klatovy

  1 /
 • Josefinum – adaptace jezuitského semináře, Klatovy

  Josefinum – adaptace jezuitského semináře, Klatovy

  1 /
 • Josefinum – adaptace jezuitského semináře, Klatovy

  Josefinum – adaptace jezuitského semináře, Klatovy

  1 /
 • Josefinum – adaptace jezuitského semináře, Klatovy

  Josefinum – adaptace jezuitského semináře, Klatovy

  1 /

Josefinum – adaptace jezuitského semináře

Klatovy

2023, užší soutěž

ve spolupráci s Thomas Müller Ivan Reimann Architekten, Berlin

team: Jakub Hanžl, Marián Kleiman, Vítězslav Malina/PBŘ, Thomas Müller, Petr Pelčák, Ivan Reimann, Jan Sochor, Richard Sukač, Jiří Španiller
investor:  Město Klatovy
vizualizace: Ateliér Brunecký

 

Strategií řešení je jednoduchost přinášející současně rehabilitaci historického objektu i flexibilitu jeho užívání. Ta je důležitá v dlouhodobém ohledu, kdy se jeho náplň může měnit. To je zohledněno navrženou dispoziční a prostorovou podobou stavby i venkovních ploch. Zvolený přístup minimálními zásahy naplňujícími zadání formuje celek, jehož stavební a prostorová substance je lapidární a přirozená a proto adaptibilní, tudíž schopná splňovat potřeby užívání, jež dnes ještě neznáme. Tím zároveň optimálně naplňuje cíl soutěže, neboť tak vzniká universální prostorový koncept moderní galerie otevřený individuálnímu uchopení budoucími kurátory.  Stavební program traktuje do funkčních celků a ty dedikuje jednotlivým budovám nebo jejich uceleným částem, jež mohou být provozovány nezávisle.

Totéž platí také pro venkovní prostory, které získávají charakter související s budovami, ke kterým přináležejí. To navržené uspořádání a morfologie ploch jasně vyjadřují a zároveň generují jejich různorodé užívání a přirozenou atraktivitu. Galerie je tak spojena s městem skrze nádvoří, jenž se stává její venkovní „místností“ a velkorysým vstupním prostorem.

Barokní budova jezuitského semináře po očištění zůstává v původní podobě. Dvorní fasáda, která ji ztratila a zároveň je vstupní tváří moderní kulturní instituce, aluzí originálního vzhledu i jeho narušení v 19. a 20. století interpretuje historii a současně nový účel a význam stavby a rovněž svoji změněnou pozici v jejím celku. Spolu se zvýrazněním vstupu se tak otevírá společnosti i městu.

Revitalizací semináře jako jeho specifické části návrh obnovuje celek bývalého jezuitského kláštera, jenž určuje situaci rozsáhlého jihozápadního parkánu. Ten také vnímá jako celek a přetváří v osobitý městský prostor. Venkovní prostředí, budova a její náplň společně promění dnešní ne-místo v atraktivní místo Klatov i západních Čech.