• Mateřská školka, Brno–Bystrc

  Mateřská školka, Brno–Bystrc

  1 /
 • Mateřská školka, Brno–Bystrc

  Mateřská školka, Brno–Bystrc

  1 /
 • Mateřská školka, Brno–Bystrc

  Mateřská školka, Brno–Bystrc

  1 /
 • Mateřská školka, Brno–Bystrc

  Mateřská školka, Brno–Bystrc

  1 /
 • Mateřská školka, Brno–Bystrc

  Mateřská školka, Brno–Bystrc

  1 /

Nad Dědinou, Brno-Bystrc
2010 – 2016

team: Rastislav Balog (vedoucí projektu), Šárka Justová, Petr Pelčák, Alena Superatová, David Vahala
investor:  Moravská stavební – INVEST, a.s., M.S. Panorama, s.r.o.
foto:  Filip Šlapal
stav: realizace

 

Školka je součástí obytného souboru Panorama. Byla však do něj začleněna dodatečně na přání obce až během územního řízení. Umístili jsme ji na jižní hranici nového obytného souboru, v jeho nejvyšší poloze, při hlavní dopravní komunikaci v území – ulici Nad Dědinou, ve které má v budoucnu být vedena trolejbusová linka. Umístěním na hranici obytné výstavby z 80. let a té dnešní tak školka „slouží“ obyvatelům starší i nové části čtvrti a ty přirozeně propojuje. A také křik z dětského hřiště v této poloze nenarušuje klid obytného prostředí nové ani staré části.
Školka stojí ve strmém severním svahu a je proto patrová. V ose přízemí je ze severu vchod a na něj navazující kanceláře na straně jedné a universální klubový pronajímatelný prostor na straně druhé (v současnosti rovněž využívaný školkou), v patře, otevřeny do zahrady na jihu domu, jsou symetricky podél centrálního schodiště umístěny dvě herny, každá pro skupinu 24 dětí. Šatny a sociální zázemí jsou umístěny podél severní, uliční fasády, příprava jídla potom ve středním traktu mezi hernami. Ty se do zahrady otevírají velkými krytými terasami – sallou terrenou.
Mozaika s přírodními motivy na fasádě zahrady a vstupu a jasná monochromatická barevnost interiéru snad dům pootevírají dětskému světu.