• Městský blok TRINITY, Brno

  Městský blok TRINITY, Brno

  1 /
 • Městský blok TRINITY, Brno

  Městský blok TRINITY, Brno

  1 /
 • Městský blok TRINITY, Brno

  Městský blok TRINITY, Brno

  1 /
 • Městský blok TRINITY, Brno

  Městský blok TRINITY, Brno

  1 /
 • Městský blok TRINITY, Brno

  Městský blok TRINITY, Brno

  1 /
 • Městský blok TRINITY, Brno

  Městský blok TRINITY, Brno

  1 /
 • Městský blok TRINITY, Brno

  Městský blok TRINITY, Brno

  1 /
 • Městský blok TRINITY, Brno

  Městský blok TRINITY, Brno

  1 /
 • Městský blok TRINITY, Brno

  Městský blok TRINITY, Brno

  1 /

Městský blok TRINITY, Brno

Úzká, Trnitá, Hamburská, Brno-střed
2005 – 2009

ve spolupráci s Petr Hrůša, Tomáš Rusín, Ivan Wahla

team: Igor Bělík, Šárka Justová, Alena Mazalová, Luděk Rohovský, Petr Pelčák, Petr Uhrín (vedoucí projektu)
investor: Dominikánská, s.r.o.
model: Vladimír Jeník
foto: Filip Šlapal

Trojúhelníková parcela stavby je rozdělena na tři samostatně zaknihované, avšak konstrukčně, provozně a technologicky – například společnou podzemní garáží – provázané budovy. Dlouhý obvod bloku je rytmizován rastrem fasády, který umožňuje zcela flexibilní dělení administrativních pracovišť. A také výhledy francouzskými otevíravými okny s nízkým parapetem kryjícím radiátory. Poprvé u nás na stavbě takové velikosti je zde pro zajištění vnitřního klimatu užita technologie chlazeného betonového jádra, která je nejenom energeticky úsporná, ale současně šetrná k lidskému organizmu. Umožňuje rovněž postavit administrativní budovu, v níž je každá plocha skutečnou nosnou či dělící konstrukcí a nikoliv sádrokartonovým krytem instalačních meziprostorů.

Onen rastr fasád však není aplikován mechanicky, nýbrž artikulován tektonickým motivem odlehčování či naopak přitěžování jednotlivých podlaží. Každá ze tří budov bloku má tedy vlastní tektonické téma, vlastní variaci průčelí, kterými se vzájemně odlišují.

Výrazná plasticita společná všem třem variacím fasády je podpořená materiálovým motivem spolupůsobení tvrdosti pískovcových obkladů šambrán otvorů i celého soklu a textury kletované minerální omítky. Rytmus, plasticita, jemná monochromatičnost a kvalitní přírodní materiály zdůrazňující chuť a tělesnost stavby jsou základními kameny estetiky těchto tří domů tvořících jeden městský palác.