• Polyfunkční dům E-pasáž, Brno

  Polyfunkční dům E-pasáž, Brno

  1 /
 • Polyfunkční dům E-pasáž, Brno

  Polyfunkční dům E-pasáž, Brno

  1 /
 • Polyfunkční dům E-pasáž, Brno

  Polyfunkční dům E-pasáž, Brno

  1 /
 • Polyfunkční dům E-pasáž, Brno

  Polyfunkční dům E-pasáž, Brno

  1 /
 • Polyfunkční dům E-pasáž, Brno

  Polyfunkční dům E-pasáž, Brno

  1 /
 • Polyfunkční dům E-pasáž, Brno

  Polyfunkční dům E-pasáž, Brno

  1 /
 • Polyfunkční dům E-pasáž, Brno

  Polyfunkční dům E-pasáž, Brno

  1 /
 • Polyfunkční dům E-pasáž, Brno

  Polyfunkční dům E-pasáž, Brno

  1 /
 • Polyfunkční dům E-pasáž, Brno

  Polyfunkční dům E-pasáž, Brno

  1 /
 • Polyfunkční dům E-pasáž, Brno

  Polyfunkční dům E-pasáž, Brno

  1 /

Polyfunkční dům E-pasáž, Brno

Josefská 7, 9, Brno-střed
2000 – 2001, veřejná soutěž, 1. cena

spoluautor: Petr Hrůša
investor: EPNE, s.r.o., ing. Eva Paseková
ocenění: 2003, nominace na cenu Klubu za Starou Prahu za novostavbu v historickém prostředí
foto: Filip Šlapal
foto modelu: David Židlický

Vítězný návrh z vyzvané architektonické soutěže předepsané pro lokalitu územním plánem jsme museli upravit, protože investor měl obavu z kruhových luxferů umístěných v geometrické síti na tělese dvou spodních podlaží. Tento motiv vycházel ze skutečnosti, že výkladce v prvním patře jsou i v bohatších městech než je Brno zaskládány krabicemi se zbožím či zaslepeny nalepenými plakáty. A dále z našeho záměru vytvořit hmotnou stavbu, jež by svou „murálností“ vyrůstala z kontextu historických budov v sousedství. Pro zachování této „murálnosti“ a hmotnosti stavby jsme tedy místo „sítě“ luxferů vyřízli ve fasádě prvního patra jen úzký pás s hluboko zasazenými okny,
který svou šíří koresponduje se šíří říms, jimiž jsou horizontálně traktovány historické stavby v okolí. Bezrámové výkladce v líci fasády neruší hmotnost objemu a tváří se velkoměstsky. Nad široké městské schodiště od nádraží je vysunuta terasa kavárny v patře, vytvářející motiv nároží v místě městské hradby i ukončení stoupající ulice Novobranské. Celostěnové prosklené výkladce kavárny (s jejímž interiérem ani reklamními nápisy nemáme nic společného) lze zasouvat jeden za druhým, a tak ji cele otevřít městu. Na fasádě nad terasou měla proti eskalátorům z nádražního podchodu svítit velkoplošná reklamní obrazovka. Byty, popřípadě kanceláře posledních dvou podlaží mají dřevěné rámy pásových oken a střešní terasy s poutavými výhledy na střechy a věže města. K nim naše stavba přidává hřbety světlíků nad schodišti, z nichž jeden – ten čelní – původně projektován nebyl a přibyl ke stavbě na přání nájemce, který si po jeho přistavění nakonec poslední patro nepronajal…